תכנית 'העמוד היומי'

תמונה של WhatsApp‏ 2023-10-26 בשעה 14.12.15_0135d6e2

"תכנית 'העמוד היומי' לא באה לשנות. הש"ס הוא אותו ש"ס. הדף הוא אותו דף והעמוד אותו עמוד. אבל כמעשהו בראשונה במשנ"ב, כך מעשהו בשניה ב'עמוד היומי' – פריצת פתח נוסף לאותו היכל. סלילת דרך גישה חדשה לאותה פסגה"

שיחה עם הרה"ג רבי יהודה זונדל וולס שליט"א ר"מ ישיבת 'תורת חיים' בית שמש וראש חבורות 'דרשו בכולל' בארץ ישראל

הכל תלוי במזל, אפילו ספר תורה שבהיכל. גם היוזמה התורנית הנפלאה ביותר זקוקה לסייעתא דשמיא מיוחדת כדי לחדור ולהכות שורשים בעם ישראל. 'מזלן' של תוכניות 'דרשו' שפר עליהן ב"ה להימנות על היוזמות שזכו להתקבל בקרב כלל ישראל, אולם לא זו בלבד: 'דרשו' חדר לא רק לסדר יומם של מאות אלפי יהודים יקרים קובעי עתים לתורה, אלא אף ללב הפועם של העם היהודי – מבצרי התורה, הישיבות הקדושות והיכלי הכוללים. זהו אינו דבר של מה בכך. עולם התורה ניחן באנינות טעם. לא כל דבר יכול להיכנס, השערים אינם פתוחים לכל מאן דבעי. ומה שבכל זאת זוכה לחדור, אין לך עדות מהימנה יותר מכך על טהרתו ונחיצותו. 

לקראת תחילת התכנית החדשה העמוד היומי, חזרנו כ-15 שנים אחורה, גם אז עמדה יוזמה חדשה מבית 'דרשו' – הדף היומי בהלכה – בצעדיה הראשונים לקראת ביסוסה במבצרי התורה. ב'דרשו' בנו אז מסלול מיוחד עבור אברכי הכוללים בשם חבורות 'דרשו בכולל'. מי שהופקד אז על המשימה היה הרב וולס שליט"א, שהתבקש לפעול לפתיחת 'חבורות' של 'דרשו בכולל' בהיכלי הכוללים והישיבות הקדושות. חפצנו לשמוע מפיו מעט היסטוריה, וגם ובעיקר – כיצד נגשים בכלל למשימה שכזאת וכיצד הוא צופה, לאור ניסיונו, את מקומה העתידי של תכנית העמוד היומי בהיכלי התורה.

*

"לפני כ-15 שנים", פותח הרב וולס, "בתחילת המחזור הראשון של דף היומי בהלכה, זכינו לייסד את חבורות 'דרשו בכולל', היינו קבוצות לימוד ומקומות מבחן בהיכלי הכוללים והישיבות.

"ההרגשה היתה של 'מי יעלה בהר ה". כיצד נפנה לציבור של תלמידי חכמים אברכים ובחורים שכל ימיהם קודש לה', כיצד 'נתערב' בסדר יומם של מופלגי תורה העסוקים בהוויות דאביי ורבא, בנשים נזיקין קדשים וטהרות. אך התחושה היתה שדווקא מכיון שמדובר בציבור של ת"ח, ודאי שהצעה ללמוד הלכה למעשה בסדר או"ח בתכנית שניתן לשלבה בקלות בתוך סדר היום – תהיה עבורם בשורה של ממש.

"ובס"ד חפץ ה' בידינו הצליח ומאלף נבחנים בתחילת התכנית, תוך חדשים ספורים הפכה התכנית לנחלת אלפים. ראשי הישיבות והכוללים בהיכלי התורה הגדולים קיבלו בברכה את בשורת לימוד ההלכה, וכיום, בעיצומו של המחזור השלישי, אין ספק שלימוד ההלכה הפך לנחלת הכלל ועשרות אלפי יודעי הלכה יודעים לחיות כיהודים ולעשות רצון ה' באופן הנעלה ביותר".

@מה התחדש בתוכנית לימוד ההלכה של דרשו שלא היה בהרבה תכניות לימוד הלכה קיימות?

"אני חושב שניתן לחלק את התשובה לשלושה חלקים.

א. התכנית עצמה מוצלחת, היא בנויה באופן שלא מכביד על סדר היום, ובהשקעה מועטת תוך תקופה קצרה ניתן לקנות ידיעות נכבדות, וזאת מלבד ההוספות שבמשנ"ב 'דרשו' שנותנות מענה לשאלות שהתחדשו בדור שאחרי החפץ חיים.

ב. הפריסה הענקית של כ-700 מקומות מבחן מאפשרת להצטרף בכל מקום בכל עת ובכל שעה.

ג. המבחן עצמו ערוך ומושקע במאמץ רב של צוות ת"ח מופלגי תורה בראשות הגרי"א דינר שליט"א, והוא מהווה חידוש בפני עצמו שכל הרואה אומר ברקאי".

@האם עדיין פותחים מקומות חדשים?

"גם בימים אלו, בעיצומו של המחזור השלישי, מתקבלות עשרות פניות חדשות מידי חודש לפתיחת קבוצות לימוד ומקומות מבחן. כל פניה נשקלת בכובד ראש, מתוך מגמה לתת מענה גם למקומות ויישובים קטנים ורחוקים, כדי שכל יהודי בכל מקום יוכל להתחבר לבשורת ידיעת ההלכה.

"ומכאן באמת תבוא הברכה למאות האחראים, אברכים ובחורים מופלגים האחראים כל אחד במקומו על מקומות המבחן בכוללים בישיבות ובכל בתי המדרשות, שמתמסרים להרבות את לימוד ההלכה, ורב חלקם שלא תשתכח תורת הלכה מישראל.

@מה יכול לתת את הדחיפה והכוח להתמיד בלימוד מידי חודש בחודשו במשך 7 שנים?

"זכורני שבתחילת התכנית התקשר אלי משגיח של ישיבה גדולה מפורסמת המונה מאות בחורים, ואמר לי כי עשה חשבון שבמשך 5 שנות לימוד (ממוצע) של בחור בישיבה גדולה, יכול בחור לצבור סכום כסף נכבד לקראת נישואיו, וזה לדעתו יכול להמריץ להתחבר ללימוד ההלכה.

"אמרתי לו שהכסף הוא ענין נכבד, אך יותר נכבד הוא עצם ידיעת ההלכה. ומלבד זאת, כאשר בשולחן השבת המשפחתי מתעוררת לדוגמא שאלה הלכתית בדיני בורר או מוקצה, או בחג הסוכות שאלה על כשרות דפנות הסוכה, הרי אין הרגשה נפלאה מזו להיות מונח בסוגיית ההלכה על בוריה, ואין לך 'נכבדות' גדולה מזה. לאחר תקופה התקשר אותו משגיח להודות שרובא דרובא של בני הישיבה הצטרפו ללימוד ההלכה וקנו ידיעות נכבדות".

@אנחנו מתבשרים כרגע על פתיחת תכנית לימוד חדשה של "עמוד היומי". מה בעצם הבשורה הגדולה?

"אני חושב שמתוך כל התכניות הרבות של 'דרשו', לתכנית זו יש בשורה מקבילה לתכנית 'דף היומי בהלכה', ואבאר את דברי.

"הרי לכל צורב צעיר, מקטנותו ממש, יש ידיעה על החיוב לדעת הלכה, ובחדא מחתא גם חלום לדעת ש"ס. עבור חיוב לימוד ההלכה, בסייעתא דשמיא יש את התכנית של 'דף היומי בהלכה', אבל החלום לדעת ש"ס – מתגשם עכשיו!"

@מהו בעצם החידוש בתכנית זו מעבר לתכניות קיימות בלימוד עמוד היומי?

"היתה לי השבוע הארה מוסרית נפלאה שאני חושב שתתן מענה לשאלה זו.

"בשכונתנו יש אולם ששייך לבית הכנסת נכבד. האולם ממוקם במפלס מתחת לפני הקרקע ובית הכנסת במפלס מעל הקרקע, כאשר הגישה לאולם היא בעליית מדרגות למפלס בית הכנסת ומשם ירידה לאולם.

"בשנים האחרונות היתה ירידה משמעותית בביקוש לעריכת שמחות באולם. גבאי בית הכנסת פנו לאדריכל לקבלת רעיונות לשיפוץ האולם ובכך להחזיר את הביקוש. תוך כדי הצעת תכניות הגיע יהודי פיקח לגבאי בית הכנסת וטען בפשטות שאין צורך בשיפוץ האולם אלא בהנגשת פתח ממפלס הכביש לתוך האולם. ובאמת מחשבה פשוטה זו התקבלה מיד בעיניהם של העוסקים בדבר, שהבינו אל-נכון שזו הסיבה שמשפיעה על חוסר הביקוש, כאשר אנשים מבוגרים צריכים לעלות קומה ולרדת, וכן ביציאה. תוך זמן קצר נפרצו שני פתחים חדשים משני צידי הבנין לנשים וגברים, והביקוש לאולם עלה בחזרה.

"אדם עומד בחודש אלול וחושב על שינוי. בכל הדרכים הרגילות והמוכרות, הוא מרגיש שכבר לא יצליח, אינו מאמין שיוכל להשתנות. הרי כבר כ"כ הרבה פעמים ניסה.

"התשובה היא – תפרוץ פתח חדש! קבל על עצמך חיזוק בתחום שלא היית רגיל אליו, משהו שיחזק את הגישה שלך לעבודת ה', פירצה חדשה שתתן התחדשות, תגרום לחיות חדשה בכל חלקי עבודת ה'.

"ולעניננו, תכנית 'העמוד היומי' של 'דרשו' אינה באה לשנות. הש"ס הוא אותו ש"ס. הדף הוא אותו דף והעמוד אותו עמוד, אבל כמעשהו בראשונה במשנה ברורה, כך מעשהו בשניה ב'עמוד היומי'. פריצת פתח חדש ע"י תכנית מוצלחת של עמוד ליום בכמה מסלולי  לימוד – היא דרך ארוכה שהיא קצרה להוסיף ידיעות עצומות בש"ס. הפריסה הענקית של מקומות הלימוד והמבחן, כאשר מאות מקומות מבחן חדשים יפתחו אי"ה, יביאו בעז"ה את חלום ידיעת הש"ס לכלל מעשה, וכן המבחן עצמו שיוגש עם כל ההשקעה בכל פרט ופרט, יזכה את כלל ישראל להגשים את חלום ידיעת הש"ס.

"ולסיום, לפני שנים רבות דיבר מרן הגאון רבי מיכל פיינשטיין זצ"ל בכינוס אברכים בב"ב, ואמר כי שמע מהגאון רבי אליעזר סילבר זצ"ל, שבעיירה שאט שבליטא (עירו של רבי אברהם אחי הגר"א בעל 'מעלות התורה') לא ישב בכותל המזרח מי שלא היה בקיא בש"ס, ואמר שהרי זה מעיד כמאה עדים איזה מקום הועידה לתורה ולומדיה בין כל שכבות העם (פורסם במאסף תורני 'ישורון' כרך י"ד).

"המחשבה היא שבעוד כמה שנים נזכה גם אנחנו לבתי מדרשות שלמים שיהוו את כותל המזרח של בתי המדרשות, כוללים שלמים של יודעי ש"ס שיהוו את כותל המזרח של הכוללים והישיבות, וקהילות שכל כולם כותל של 'מזרח אידן' בקיאים בש"ס.

"ומכאן הפניה לכל אלו שנשא ליבם אותם בחכמה להרבות חיילים לתורה, שכמעשהו בראשונה במשנ"ב כן גם עכשיו, יפעלו לזכות בזה את הרבים. כל הרוצה להיות 'איש שרבים צריכים לו', וכדברי מרנא הגרי"ס שזו העצה לזכות בדין, אזי ודאי אם יהיה 'איש שרבים צריכים לו' ברוחניות, בהקמת קבוצות של לימוד ומבחני עמוד היומי בכל תפוצות ישראל, עד שתהיה כל הגולה כמדורת אש בידיעת התורה וקיום ההלכה.

"בברכה שנהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאי צאצאינו כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה".

מסגרת:

באשמורות אהגה בך

הרה"ג רבי יעקב וולס שליט"א מאשדוד, אחיו של איש שיחנו הרב יהודה זונדל שליט"א, זוכה לעמוד בראשות כמה כוללים חשובים באשדוד, ביניהם כולל הנקרא 'כולל י"ב שעות', שבצילו מסתופפים אברכים ת"ח ולומדים י"ב שעות ביממה! בנוסף משמש הרב וולס כראש כולל ערב בו לומדים כמאה אברכים במסגרת 'לבו חפץ'.

מטבע הדברים היה ר' יעקב בין הראשונים שזכו לשמוע על היוזמה החדשה 'העמוד היומי' עוד בעת התרקמותה ולהכיר בפוטנציאל המיוחד שלה. "מניסיוני, תכנית כזו עשויה להתאים באופן מיוחד למסגרות של כוללי ערב" הוא אומר לנו בשיחה עמו. "היא מציבה אתגר שמצד אחד קל ליישום, לימוד של עמוד אחד ביום, ומצד שני התוצאה שלו היא חלום של כל אחד ואחד – לסיים ש"ס בעיון. יש כאן את המעלה של מסלול עקבי ורצוף עם מבחנים, שדורש רצינות ועיקביות, וגם תוספת של 'שכרו בצדו' שיכולה להתווסף למילגת הכולל. אני מבחינתי מאמץ את התכנית הזאת בכל לב, ואמליץ עליה מאוד בפני לומדי הכולל, אני מאמין שרבים מאוד יצטרפו, ולא רק אצלנו. אין צורך לומר", הוא מוסיף, "שהיכל הכולל שלנו יהיה בעז"ה אחד ממוקדי המבחן של 'העמוד היומי' המרכזיים באשדוד"…

גלילה לראש העמוד