מידע

לוח שנתי

לוח יומי

פרוספקט ישראל

פרוספקט ארה"ב

שיעורים ברחבי העולם

הרה"ג מרדכי פרוש
ביה"כ: שערי תפילה
רחוב: הרב פינקוס 2
שעה: 09:30

מגיד שיעור
ביה"כ: שארית יעקב
רחוב: אהרון צ'חנובר 11
שעה: 09:00

הרה"ג ראובן יוסף יפרח
ביה"כ: איילת השחר
רחוב: טרופלדור 181
שעה: 20:00

הרה"ג דניאל זבורוב
ביה"כ: הדרת מלך ישראל
רחוב: ויצמן 3
שעה: 20:15

הרה"ג שאול הכהן
ביה"כ: קול משה ישראל 
רחוב: איתן 78
שעה: 19:30

הרה"ג רבי שמחה אקרמן
מקום: בחד"ש תורה בתפארתה
רחוב רבי יהודה הנשיא 1
שעה: 10:30

הרה"ג פיני כהן
ביה"כ: חניכי הישיבות דגה"ת
רחוב: רבן יוחנן בן זכאי 81
שעה: 21:15

הרה"ג אברהם כהן
ביה"כ: ישיבת תורה בתפארתה
רחוב: רבי יהודה הנשיא 1
שעה: 23:05

מגיד  שיעור
ביה"כ: צעירים
רחוב: אבטליון 1

הרה"ג ארון זאב ישראלי
ביה"כ: צאנז
רחוב: רבי יונתן בן עוזיאל 10

הרה"ג יצחק חי חדד
ביה"כ: שערי שמחה
רחוב: רבן יוחנן בן זכאי 40
שעה: 20:00

הרה"ג יהודה יואל ליבוביץ         
ביה"כ: סערט ויזניץ
רחוב: רבי פנחס בן יאיר 27
שעה: 21:00

הרה"ג נדב טרבלסי
ביה"כ: חניכי הישיבות היכל יצחק
רחוב: רבי יונתן בן עוזיאל 17
שעה: 22:00

הרה"ג אלי סלאוון
ביה"כ: אמרי חכמה
רחוב: רש"י 5
שעה: 20:45

הרה"ג יעקב טבצניק
ביה"כ: ישיבת ימה אלקנה ישראל
רחוב: עורי צפון 2

הרה"ג אריאל ראובני
ביה"כ: נצרים
רחוב: נווה שענן 1

 

הרה"ג שלמה זלמן אריאל
ביה"כ: מעגלי צדק
רחוב: אחיעזר 5

הרה"ג שלמה זלמן  אריאל
ביה"כ: מעגלי צדק
רחוב: אחיעזר 5

הרה"ג ישראל  גארפינקל          
ביה"כ: בית ועד לחכמים  
רחוב: רבא 20   

הרה"ג יאיר שלום חפוטא
ביה"כ: אורות חיים ומשה 
רחוב: האדמור מבעלז 9  
שעה: 14:00

הרה"ג דוד נמירובסקי
ביה"כ: בית דוד שאול
רחוב: חנינא בן דוסא  5
שעה: 20:30

הרה"ג נחום שוורץ
ביה"כ: ילדי שאג 
רחוב: אשדוד 2  
שעה: 9:30

הרה"ג ישראל גארפינקל
ביה"כ: בית ועד לחכמים
רחוב: רבא 20
שעה: 18:00

הרה"ג דוד אוברלנדר
ביה"כ: בעלז
רחוב: האדמור מגור 14
שעה: 11:30

הרה"ג מאיר עמאר
ביה"כ: אור מאיר רחוב: התלמוד 17
שעה: 21:00

הרה"ג יוסף פולק
ביה"כ: אהבת שלום
רחוב: שפירא אברהם 44
שעה: 20:45

הרה"ג אפרים זאב בלוך
ביה"כ: בית דוד שאול
רחוב: חנינא בן דוסא 4
שעה: 19:30

הרה"ג אפרים זאב בלוך
ביה"כ: בית דוד שאול
רחוב: חנינא בן דוסא 4
שעה: 19:30

הרה"ג נועם ביטון
ביה"כ: בית אבישי
רחוב: רב חיסדא 13
שעה: 19:00

הרה"ג חיים הלוי
ביה"כ: עץ חיים
שעה: 18:00

הרה"ג חיים הלוי
ביה"כ: דגל מחנה ראובן
רחוב: בן גוריון
שעה: 10:00

הרה"ג יצחק צבי ליבוביץ
ביה"כ: יגל יעקב ישמח ישראל
רחוב: הרצל 77
שעה: 14:15

הרה"ג שמואל  ווקסמן
 ביה"כ: תוא"י למעלה
רחוב: חזון איש 7
שעה: 10:00

הרה"ג יחיאל מיכל וינר
ביה"כ: ביאלא
רחוב: נחל לוז 4
שעה: 20:00

הרה"ג צבי ורטהיימר
ביה"כ: ראחמסטריווקא
רחוב: רבי אלעזר  49
שעה: 20:10

הרה"ג יצחק  זיו
ביה"כ: חזון עובדיה
רחוב: בעל הסולם
שעה: 22:30

הרה"ג בנימין יהושע חדאד
ביה"כ: מגן אברהם
רחוב: בן איש חי 7
שעה: 20:30

הגאון רבי מאיר סירוטה
ביה"כ:  קהל עדת ירושלים
רחוב: רחוב ר' אלעזר  37
שעה: לפני מעריב

הרה"ג קלמן  פרלוביץ
ביה"כ: נצח ישראל
רחוב: ריבל  16
שעה: 16:30

הגאון רבי דוד צבי קאהן
ביה"כ: ביהמ"ד הגדול  תא"י
רחוב: רחוב חזו"א  7
שעה: 20:30

הרה"ג רבי מיכאל קצב
ביה"כ: בחד"ש ישי' אור לישרים
רחוב: רחוב אור שמח  17
שעה: 12:00

הרה"ג שלמה שמעון רוטמן
ביה"כ: פרושים
רחוב: מר עוקבא 6
שעה: 22:15

הרה"ג ישראל שבתאי
ביה"כ: תפארת אהל משה
רחוב: תפארת משה 1
שעה: 20:00

הרה"ג יוסי שוורץ
ביה"כ: דושינסקיא
רחוב: רבי יהושע 12

הרה"ג משה יהודה שטיגל
ביה"כ: היכל התורה
רחוב: הנביא עובדיה 15

הרה"ג יום טוב שטרן
ביה"כ: קהל עדת ירושלים
רחוב: הרב מבריסק 16
שעה: 21:30

הרה"ג דוד שיפר
ביה"כ: אהל יעקב
רחוב: דבורה הנביאה  27
שעה: 21:00

הרה"ג יהודה  שמעוני
ביה"כ: חזון עובדיה
רחוב: בעל הסולם  1
שעה: 21:00

הרה"ג ישראל יצחק שטוקהמר
ביה"כ: קאמארנא
רחוב: מרים הנביאה 14
שעה: 20:50

הרה"ג יואל יוסף
ביה"כ: זכות אבות
רחוב: נחל שורק 25
שעה: 11:00

הרה"ג יהודה כימיגרוף
ביה"כ: היכל התורה
רחוב: הנביא עובדיה 15
שעה: 09:00

הרה"ג יעקב בלוי
ביה"כ: אהל שלמה מיכל
רחוב: דובר שלום 7
שעה: 13:00

הרה"ג דוד שיפר
ביה"כ: אוהל יעקב
רחוב: דבורה הנביאה 27
שעה: 21:00

הרה"ג הרשי ורטהיימר
ביה"כ: ראחמסטריווקא
רחוב: רבי אלעזר 49
שעה: 20:10

הרה"ג יעקב יצחק מוסקוביץ
ביה"כ: טשרנוביל
רחוב: אביי 5
שעה: 21:30

הרה"ג אלעזר יוסף בלויא
ביה"כ: אנשי ירושלים
רחוב: בן איש חי 40
שעה: 21:30

הרה"ג שמעון ריבלין
ביה"כ: מתמידים
רחוב: מר עוקבא 6
שעה: 21:00

הרה"ג אשר אייזנבאך
ביה"כ: קהל עדת ירושלים
רחוב: בן ציון אבא שאול 5
שעה: 09:40

הרה"ג חיים ווקסמן
ביה"כ: בית אברהם יוסף- רחמסטריוקה
רחוב: בן ציון אבא שאול 10
שעה: 21:30

הרה"ג שלמה ברגר
ביה"כ: טשערנאביל
רחוב: נהר הירדן 20
שעה: 21:00

הרה"ג שמעון חשין
ביה"כ: מתמידים
רחוב: הרב איידלשטיין 2
שעה: 21:00

הרה"ג דוד אוסטרליץ
ביה"כ: בעלזא
רחוב: הרב ישראל גרוסמן
שעה: 21:20

הרה"ג יעקב אדלר
ביה"כ: נועם ה'
רחוב: רבי ברכיה 18
שעה: 20:30

הרה"ג שמעון יאקאב
ביה"כ: שושנת אליהו
רחוב: הרב ישראל גרוסמן 2
שעה: 21:00

הרה"ג יהושע איימר
ביה"כ: צאנז
רחוב: נהרדעא 10
שעה: 21:00

הרה"ג דוד פיגנבלט
ביה"כ: חניכי הישיבות
רחוב: ישעיהו הנביא 2
שעה: 21:15

הרה"ג צבי אריה פולצ'ק
ביה"כ: יד דוד ואהל רחל
רחוב: המעפילים 12
שעה: 21:00

הרה"ג אברהם פריינד
ביה"כ: צאנז רמה ד
רחוב: נהרדעא 5
שעה: 21:00

הרה"ג יואל  יוסף
ביה"כ: זכות אבות
רחוב: נחל שורק 25

הרה"ג יהודה  כימיגרוף
ביה"כ: היכל התורה
רחוב: הנביא עובדיה 15
שעה: 9:00

הרה"ג יהושע  קלופמן
ביה"כ: בית מרדכי יוסף
רחוב: עובדיה 13
שעה: 20:30

הרה"ג ישראל יצחק שטוקהמר
ביה"כ: קאמרנה
רחוב: מרים הנביאה 14
שעה: 20:50

הרה"ג ישראל חיים קפלן
ביה"כ: קהל עדת ירושלים
רחוב: בן ציון אבא שאול 5
שעה: 21:00

הרה"ג אליהו חיים גולדשמיד
ביה"כ: תולדות אברהם יצחק
רחוב: חזון איש 7
שעה: 06:45

הרה"ג יוסף חשין
ביה"כ: שערי תפילה
רחוב: נחל רביבים 17
שעה: 20:45

הרה"ג נחמן אדרי
ביה"כ: קהילות החסידים
רחוב: ריש לקיש 1
שעה: 21:30

הרה"ג דוד מיטלמן
ביה"כ: מתמידים
רחוב: דבורה הנביאה 11
שעה: 07:30

הרה"ג דוב בעריש זונאבנד
ביה"כ: רבי דוד ומשה
שעה: לאחר ערבית

הרה"ג דוד כהן
ביה"כ: קהל עדת ירושלים (מתמידים)
רחוב: דבורה הנביאה 26
שעה: 22:00

הרה"ג יעקב אוחיון
ביה"כ: תולדות אברהם יצחק
רחוב: חזון איש 7
שעה: 12:00

הרה"ג יעקב מאיר ברנדמרק
ישיבת מרן הגר"מ שטרנבוך
רחוב: חבקוק הנביא 7
שעה: 20:45

הרה"ג מאיר אלתר
ביה"כ: ציילסהיים
רחוב: אדמורי ויז'ניץ 14
שעה: 21:30

הרה"ג שלמה פנחס ברים
ביה"כ: בי"כ שע"י מעשי חייא
רחוב: קדושת לוי 99
שעה: 13:20

הרה"ג דוד גוטליב
ביה"כ: תפארת
רחוב: חתם סופר 8
שעה: 07:35

הרה"ג שמואל דרברמדיקר
ביה"כ: תפארת אהרון
רחוב: החוזה מלובלין 19

הרה"ג פנחס דוד זובער
ביה"כ: קאלוב
רחוב: כף החיים 40

הרה"ג צבי חלמיש
ביה"כ: מקור המחל
רחוב: פחד יצחק 30
שעה: 18:00

הרה"ג יעקב טרופ
ביה"כ: ישיבת ברכת מרדכי
רחוב: הרב קעניג 13

הרה"ג שמעון יפרח
ביה"כ: בני תורה
רחוב: הרב מוצפי יעקב 2

הרה"ג דניאל חיים כהן
ביה"כ: נזר שלום
רחוב: קארו יוסף 12
שעה: 20:00

הרה"ג שמעון כי טוב
ביה"כ: קהל עדת ירושלים
רחוב: דרכי איש 30

הרה"ג חננאל עמר
ביה"כ: רבנו יוסף חיים
רחוב: המגיד ממעזריטש 104
שעה: 12:30

הרה"ג אהרן פיוטרקובסקי
ביה"כ: דרכי תורה 
רחוב: החוזה מלובלין 29

הרה"ג אפרים פישר
ביה"כ: בוסטון
רחוב: יוחנן בן זכאי 9

הרה"ג שמואל ישראל שמעון קירשנבוים
ביה"כ: מתמידים 
רחוב: פחד יצחק 8
שעה: 21:45

הרה"ג מרדכי קלפר
ביה"כ: מניין אברכים
רחוב: קדושת לוי 72
שעה: 20:30

הרה"ג יהושע פלנר
ביה"כ: קהילת זוויל
רחוב: קדושת לוי 34
שעה: 10:15

הרה"ג צבי כהן
ביה"כ: קרלין
רחוב: חתם סופר 8
שעה: 20:20

הרה"ג שלמה פליטיניק
ביה"כ: היכל שמריהו
רחוב: כנסת יחזקאל 25
שעה: 22:15

הרה"ג בנימין אנשין
ביה"כ: מתמידים
רחוב: הרב אבא שאול 47
שעה: 21:45

הרה"ג אברהם שטרן
ביה"כ: לעלוב
רחוב: פחד יצחק 13
שעה: 17:00

הרה"ג אברהם שטרן
ביה"כ: לעלוב
רחוב: פחד יצחק 13
שעה: 18:30

הרה"ג משה יונה מונדרר
ביה"כ: ישיבת תולדות אברהם יצחק
רחוב: דרך הרמז 1

הרה"ג אורי ויסבלום
ביה"כ: ישיבה קטנה נתיבות שלום סלונים
רחוב: קדושת לוי 18
שעה: 15:20

הרה"ג יששכר דוב בעריש קורנבליט
ביה"כ: מתמידים
רחוב: יוחנן בן זכאי 17
שעה: 21:15

הרה"ג מרדכי וגשל
ביה"כ: ראחמיסטריווקא
רחוב: המגיד ממעזריטש 48
שעה: 19:45

הרה"ג עמנואל יפרח
ביה"כ: בני גרשון
רחוב: אדמורי ויז'ניץ 7
שעה: 09:00

הרה"ג חיים יוסף לרנר
ביה"כ: הדרת מנחם אמשינוב
רחוב: הרבי מנדבורנה 25

הרה"ג שמואל הומינר
ביה"כ: באיאן
רחוב: המגיד ממעזריטש 37
שעה: 21:20

הרה"ג חיים יוסף לרנר
ביה"כ: הדרת מנחם אמשינוב
רחוב: הרבי מנדבורנה 25

הגאון רבי משה טוביה ויסברגר
ביה"כ: ביהכנ"ס בודפשט 
רחוב: רחוב המגיד ממעזריטש 21
שעה: 10:30

הגאון רבי מנחם קוריץ
ביה"כ: ביהכנ"ס זכור לאברהם  
רחוב: קניג  10
שעה: 19:30

הרה"ג שמעון רוזנפלד
ביה"כ: ישיבת חיי תורה
רחוב: מעזריטש 21
שעה: 10:30

הרה"ג אהרן רבינוביץ
ביה"כ: אמשינוב- קומה 2
רחוב: הרב ברוק בן-ציון 6
שעה: 21:30

הרה"ג אברהם אביטן
ביה"כ: ביהמ"ד הגדול של כולל חצות
רחוב: הרב מוצפי יעקב 45
שעה: 03:30

הרה"ג מרדכי זילברמען
ביה"כ: מתמידים
רחוב: בנין דוד 18

הרה"ג ישי סאקס
ביה"כ: אמשינוב
רחוב: דרכי איש 21
שעה: 20:00

הרה"ג אברהם עטיה
ביה"כ: סאסוב
רחוב: פחד יצחק 34
שעה: 07:00

הרה"ג ניר אודסר
ביה"כ: מתמידים הגפן
רחוב: פחד יצחק 6
שעה: 21:30

הרה"ג שלמה קופשיץ
ביה"כ: סדיגורא
רחוב: קדושת לוי 113
שעה: 22:00

הרה"ג אריאל חבה
ביה"כ: ארנסטייפל
רחוב: החוזה מלובלין 17
שעה: 07:05

הרה"ג דניאל עמר
ביה"כ: מתמידים
רחוב: פחד יצחק 8

הגאון רבי שלמה אדלשטיין
ביה"כ: כולל מורשה ודעת
רחוב: רחוב רבי עקיבא  53
שעה: 07:00

הרה"ג חיים בנימין אביטבול
ביה"כ: ישיבת תפארת עובדיה
רחוב: אמרי חיים 24
שעה: 21:30

הרה"ג יוסף בן כליפה
ביה"כ: דרכי איש
רחוב: הרב עוזיאל 45
שעה: 12:00

הרה"ג שלום זעליג וינגרטן
ביה"כ: זיו יהודה
רחוב: חי טייב 4
שעה: 14:10

הרה"ג אברהם אבוהב
ביה"כ: נאות יוסף
רחוב: יואל 16
שעה: 13:00

הרה"ג פנחס קרישבסקי
ביה"כ: בית המתנדב איחוד הצלה
רחוב: עזרא 55
שעה: 19:30

הרה"ג ברוך גוטפרב
ביה"כ: אהל אברהם
רחוב: הרב קוק 38
שעה: 06:30

הרה"ג יעקב הלל  אוסטרליץ
ביה"כ: ישיבת דאראג
רחוב: נפחא  10

הגאון רבי אהרן אוסטרן
ביה"כ: בישיבת אורחות תורה
רחוב: רחוב שלמה המלך  10
שעה: 08:00

הגאון רבי אברהם  אורצל
ביה"כ: באולם ישי' תפארת ציון
רחוב: רחוב ירושלים  37
שעה: 13:30

הגאון רבי דוד בירנבוים
ביה"כ: בישיבת קרית מלך
רחוב: רחוב ירושלים  40
שעה: 13:00

הרה"ג שמשון גרינוולד
ביה"כ: דושינסקי 
רחוב: חזון איש 10
שעה: 21:00

הגאון רבי גדליה הונגיסברג
ביה"כ: ביהכנ"ס אוהל יהושע
רחוב: רחוב ברנדשטטר 6
שעה: 18:30

הגאון רבי מרדכי בונים זילברברג
ביה"כ: ביכהנ"ס המרכזי
רחוב: רחוב זבולון המר  16
שעה: 22:15

הרה"ג יעקב טוטיאן
ביה"כ: נתיב חיים  בבית ה
רחוב: הפלמח 1
שעה: 20:15

הגאון רבי יעקב ישראל יעקבזון
ביה"כ: ישיבת פונביז' לצעירים
רחוב: רחוב הרב מלצר  5
שעה: 21:50

הרה"ג בנימין כאהן
ביה"כ: נתיבות המשפט
רחוב: שמעון הצדיק 12
שעה: 13:00

הרה"ג עובדיה כהן
ביה"כ: כולל ברסלב
רחוב: אלשיך 5
שעה: 19:30

הרה"ג ישראל מאיר כהן
ביה"כ: אור שלמה
רחוב: טרומפלדור 15
שעה: 19:00

הרה"ג דוד כהנים
ביה"כ: אור אליצור
רחוב: הרב אברמסקי 26
שעה: 20:30

הרה"ג משה לונטל
ביה"כ: שבת אחים
רחוב: דוזיה פדרמן 50

הרה"ג יהושע  לרר 
ביה"כ: אהבת חסד 
רחוב: דסלר 7 
שעה: 22:30

הרה"ג אלימלך מאור
ביה"כ: ארחות תורה- חד"ש ד'
רחוב: שלמה המלך 10
שעה: 09:00

הרה"ג חיים מולאי
ביה"כ: יביע אומר
רחוב: הרב עוזיאל 41
שעה: 19:45

הגאון רבי חיים ישראל מילר
ביה"כ:  בישיבת משך חכמה
רחוב: רחוב ראב"ד  15
שעה: 09:00

הרה"ג מרדכי מנדלזון
ביה"כ: זוועיל
רחוב: חגי 10

הרה"ג ישראל יצחק משי זהב
ביה"כ: חזון נחום
רחוב: תורת חיים  6
שעה: 20:00

הגאון רבי חזקיהו משקובסקי
ביה"כ: בחד"ש ארחות תורה
רחוב: רחוב שלמה המלך  10
שעה: 13:00

הרה"ג יעקב עמר
ביה"כ: בנין ציון
רחוב: בן זומא 29
שעה: לפני הנץ

הרה"ג שמואל אהרן פלדמן
ביה"כ: ישיבת צאנז
רחוב: יהודה הלוי 22

הרה"ג שמעון פרלמוטר
ביה"כ: מודזיץ 
רחוב: חבקוק 20
שעה: 22:45

הרה"ג אביעזר קולדצקי
ביה"כ: בית הכנסת הגדול
רחוב: רבי עקיבא 53
שעה: 20:30

הרה"ג יצחק  קנייבסקי 
ביה"כ: בית יעקב 
רחוב: יחזקאל  3
שעה: 19:30

הרה"ג שאול יצחק קרויזר
ביה"כ: חמדת צבי
רחוב: הרב וסרמן אלחנן 2
שעה: 14:00

הרה"ג צבי  קריזר
ביה"כ: איצקוביץ
רחוב: הרב שך  4

הרה"ג חיים  רוטלוי
ביה"כ: משכן יחזקאל 
רחוב: בן זכאי  32
שעה: 19:00

מגיד  שיעור 
ביה"כ: אור החיים
רחוב: רבי עקיבא 133

הרה"ג אורי איינשטיין
ביה"כ: הליכות חיים-עזר"נ
רחוב: ראב"ד 20
שעה: 16:15

הרה"ג שמעון יוסף שטיבל
ביה"כ: ישיבת אהל יעקב
רחוב: הלפרין 14
שעה: 13:30

הרה"ג שמשון גרינוולד
ביה"כ: דושינסקי
רחוב: חזון איש 10
שעה: 21:00

הרה"ג שמעון פרלמוטר
ביה"כ: מודזיץ
רחוב: חבקוק 20
שעה: 22:45

הגאון רבי  זרח  רוזנטל
ביה"כ: ביה"כ למקהלות החסידים
רחוב:  גינות דוד  (בחניון) 12
שעה: 21:30

הרה"ג אשר רוזנפלד
ביה"כ: קצאק
רחוב: נחמן מברסלב 14
שעה: 45 דק' לפני השקיעה

הרה"ג אהרן בנדר
ביה"כ: לעלוב
רחוב: הושע 29
שעה: 10:00

הרה"ג יוסף חיים הכטמן
ביה"כ: היכל שמואל
רחוב: נויפלד 10
שעה: 18:00

הרה"ג שלמה יצחק שטרן
ביה"כ: זויעיל

הרה"ג שלמה רביבו
ביה"כ: ישיבת תורת דוד
רחוב: צפת 14

הרה"ג נתן זינגרביץ'
ביה"כ: אהבת חסד
רחוב: הרב דסלר 7
שעה: 14:30

הרה"ג חיים גרייזמאן
ביה"כ: נחלת משה (בעזר"נ)
רחוב: הרב מלצר 36 שעה: 16:20

הרה"ג נפתלי צבי מאנטל
ביה"כ: נחלת משה רחוב:
הרב מלצר 36
שעה: 22:30

הרה"ג מרדכי בלס
ביה"כ: דזיקוב
רחוב: האיילות 18
שעה: 21:00

הרה"ג אפרים אהרון ביניק 
ביה"כ: פאר ישראל
רחוב: האתרוג 86
שעה: 21:00
שפה: רוסית

הרה"ג ישראל מאיר בדיל
ביה"כ: אוהל אברהם
רחוב: השופר 1
שעה: 21:25

הגאון רבי אהרן זאב פישר
ביהכנ"ס המרכזי
רחוב: הגבעה 3
שעה: לפני מעריב

הרה"ג מתיתיהו פרידמן
ביה"כ: עלה למעלה
רחוב: הנשיא 6
שעה: 20:45
שפה: אנגלית

הרה"ג זאב יהודה אליאס
ביה"כ: צאנז
רחוב: מיכאל 32
שעה: 09:20

הרה"ג אברהם הערש קצבורג
ביה"כ: בעלזא
רחוב: הרצוג 7
שעה: 21:00

הרה"ג משה כץ
ביה"כ: קבל חסידים
רחוב: מיכאל 1
שעה: 21:00

הרה"ג ישראל ליפשיץ
ביהמ"ד הג': רמת ויזניץ
רחוב: מקור ברוך 5

הרה"ג אברהם לידר
ביה"כ:צאנז
רחוב מיכאל 32
שעה: 22:20

הרה"ג אריאל שרעבי
ביה"כ: שבת אחים
רחוב: יחד 20
שעה: 22:00

הרה"ג יהודה יודלביץ
ביה"כ: תפילה למשה
רחוב: שדרות ההגשמה 16
שעה: 21:00

הרה"ג זאב רוטנברג
ביה"כ: אהבת תורה
רחוב: יחד 11
שעה: 21:30

הרה"ג שמעון בריזל
ביה"כ: מתמידים
רחוב: דבורה הנביאה 1
שעה: 21:00

הרה"ג אביעד הרוש
ביה"כ: אור תורה 
רחוב: ורנר 1
שעה: 20:30

הרה"ג אברהם הרשלר
ביה"כ: בן מלך
רחוב: דבורה הנביאה 1

הגאון רבי שמואל לובין
ביה"כ: ביהכנ"ס קרלין 
רחוב: רחוב בן צבי  4
שעה: 16:00

הרה"ג עידן ניסימיאן
ביה"כ: מאורות רפאל
רחוב: שד הרצל 
שעה: 11:15

הרה"ג דניאל עמר
ביה"כ: המרכזי
רחוב : דבורה הנביאה 1
שיה: 16:00

הרה"ג ניר אודסר
ביה"כ: המרכזי
רחוב : דבורה הנביאה 1
שיה: 16:00

הרה"ג שלמה יעקבוביץ
ביה"כ: בית הלל
רחוב: יד רמבם 100

הרה"ג אליהו אשר יוספי
ביה"כ: כולל יהוד
רחוב: ויצמן 83

הרה"ג רבי משה כהן
ביה"כ: המרכזי
מושב יושביה

הרה"ג ראובן רפאלי
בהי"כ: אור דוד יוצאי בוכרה
רחוב: ההגנה 210
שעה: 19:45

מגיד  שיעור 
ביה"כ: ביאלה
רחוב: יעקבזון 5
שעה: 21:00

הרה"ג שמעון אבא שאול
ביה"כ: ה' רועי
רחוב: שכטמן יוסף 101
שעה: 21:00

הרה"ג יחיאל  אסולין
ביה"כ: בית אברהם יד אשר
רחוב: יפה רום 4

הרה"ג אלימלך אליהו בייפוס
ביה"כ: בהמ"ד הג' נוה יעקב
רחוב: מעגלות הרב פרדס 38
שעה: 18:15

הרה"ג אריה בינדר
ביה"כ: כנסת יהודה קומה ג'
רחוב: מעגלי הרים לוין 138
שעה: 13:15

הרה"ג בצלאל בינעט
ביה"כ: בעלזא
רחוב: חזון איש 8
שעה: 21:20

הרה"ג שמעון בצלאל
ביה"כ: תפארת וגדולה
רחוב: אהלי יוסף 12
שעה: 15:15

הרה"ג שניאור ברוורמן
ביה"כ: כרם
רחוב: מודיעין 22
שעה: 15:30

הרה"ג ישראל זאב גרשטנקורן
ביה"כ: טשכנוב
רחוב: יואל 44

הגאון רבי מתתיהו  דייטש
ביה"כ: ביהכנ"ס יד הרמ"ה  
רחוב: רחוב זולטי 4
שעה: 19:45

הרה"ג ישראל הורביץ
ביה"כ: טמשוואר
רחוב: מעלות דפנה 128
שעה: 08:00

הרה"ג יוסף  הלפר
ביה"כ: אהל לאה 
רחוב: אחינעם 4
שעה: 23:30

הגאון רבי אברהם נפתלי ויג
ביה"כ: מנין אברכים 
רחוב: רחוב החיד"א 21
שעה: 20:10

הרה"ג אהרן  ויספיש
ביה"כ: מעיין גנים
רחוב: רבי שלמה 2
שעה: 14:15

הרה"ג אברהם ישעיהו ועקנין
ביה"כ: מגדלי שאול
רחוב: קהתי פנחס 11
שעה: 19:15

הגאון רבי שמעון זייבלד
ביה"כ: קהילת יוסף חיים
רחוב: רחוב טבנקין  1
שעה: 22:30

הרה"ג משה זיידל
ביה"כ: משכנות יעקב
רחוב: נתיב המזלות 23

הגאון רבי ישראל יצחק זילברמן
ביה"כ: חניכי הישיבות 
רחוב: רחוב ויקטור ביליוס  608
שעה: 23:15

הרה"ג נפתלי  טורצין
ביה"כ: כתר תורה 
רחוב: הרדבז 15
שעה: 21:00

הרה"ג יוחנן יהודה ישועה
ביה"כ: מעלות התלמוד
רחוב: חזנוביץ 3
שעה: 20:30

הרה"ג יצחק למברגר
ביה"כ: רחמסטירוקא
רחוב: שד גבעת משה 10
שעה: 10:20

הרה"ג בנימין מור
ביה"כ: חניכי הישיבות 
רחוב: זכרון יעקב 6
שעה: 21:00

הרה"ג גרשון מיאסניק
ביה"כ: ישיבת מיר
רחוב: חסידי קרלין 3
שעה: 14:00

הרה"ג יהודה אריה נפתלי
ביה"כ: פני שמואל
רחוב: חקלאי זאב 4
שעה: 09:30

הרה"ג ראובן סבאג
ביה"כ: טיילור
רחוב: שטרן אברהם 30

הרה"ג רפאל סטפנסקי
ביה"כ: סוכת שלום
רחוב: גמזון ראובן 2

הרה"ג צבי דוד פולד
ביה"כ: זכור לאברהם
רחוב: קולומביה 17
שעה: 18:30

הרה"ג יהושע  פרוביין 
ביה"כ: שערי תורה רחוב: זוין 

הרה"ג ברוך קוגלמן
ביה"כ: מתמידים
רחוב: אגרות משה 15
שעה: 21:00

הרה"ג יוסף רביע
ביה"כ: ברכת אברהם
רחוב: הרב בוקשפן 10
שעה: 13:30

הרה"ג צבי רוזנטל
ביה"כ: בני הרמה
רחוב: זרחי ישראל 22
שעה: 13:00

הרה"ג שמואל רוטר
ביה"כ: בית ישעיה קומה 5
רחוב: בית ישראל 12
שעה: 18:45

הרה"ג ישראל רוטשטיין
ביה"כ: בית השם
רחוב: אבולעפיה 38
שעה: 12:30

הרה"ג דניאל שמעוני
ביה"כ: מגן אבות
רחוב: שירת הים 5
שעה: 20:00

הרה"ג משה שפיאצקי
ביה"כ: ישיבת הר"ן
רחוב: חזקיהו שבתאי  
שעה: 20:00

הרה"ג אלימלך אליהו בייפוס
ביה"כ: בית המדרש הגדול נוה יעקב
רחוב: מעגלות הרב פרדס  
שעה: 18:15

הרה"ג שמואל גרוסברד
ביה"כ: ישיבת רשי
רחוב: ישא ברכה 35
שעה: 21:00

הרה"ג יוסף הלפר
ביה"כ: אהל לאה
רחוב: אחינעם 4
שעה: 23:30

הרה"ג חיים קרלבך
ביה"כ: חכמת שלמה
רחוב: א זוהור 27

הרה"ג נפתלי טורצין
ביה"כ: כתר תורה רחוב:
הרדבז 15
שעה: 21:00

הרה"ג שמעון שינפלד
ביה"כ: חניכי הישיבות
רחוב: ויקטור ויוליוס 1
שעה: 11:00

הרה"ג ישראל רוטשטיין
ביה"כ: בית השם
רחוב: אבולעפיה 38
שעה: 12:30

הרה"ג צבי דוד פולד
ביה"כ: זכור לאברהם
רחוב: קולומביה 17
שעה: 18:30

הרה"ג שמעון משה ישראל
ביה"כ: מנין אברכים
רחוב: בר יקר דב 4
שעה: 22:15

הרה"ג שמואל זומר
ביה"כ: מאור חיים
רחוב: האדמור מויז'ניץ 7
שעה: 08:45

הרה"ג נתן שטרן
ביה"כ: גבעת משה 12
רחוב: שד גבעת משה 12
שעה: 06:00

הרה"ג חיים מישור
ביה"כ: מיר שלמי שמחה
רחוב: זוננפלד 2
שעה: 15:15

הרה"ג וולאף הגר
ביה"כ: ישיבת קדושת יששכר
רחוב: גבעת שאול 25
שעה: 20:30

ביה"כ: לוצק
רחוב: שמואל הנביא 85
שעה: 07:15

ביה"כ: דרכי הוראה לרבנים
רחוב: הרב ריינס 16
שעה: 09:00

הרה"ג יצחק גוטמן
ביה"כ: ישיבת דרך השם
רחוב: הרב אבן דנן 1
שעה: 21:00

הרה"ג אהרון זגורי
ביה"כ: ישיבת תפארת צבי
רחוב: שמואל הנביא 39
שעה: 23:00

הרה"ג יוסף הירשלר
ביה"כ: ישיבת מיר (בימ"ד המרכזי בכולל) אידיש
רחוב: בית ישראל 3
שעה: 12:45

הרה"ג דוד משה אטיאס
ביה"כ: עטרת אברהם
רחוב: שד נוה יעקב 34
שעה: 13:40

הרה"ג בנימין ברוורמן
ביה"כ: ישיבת משנה תורה
רחוב: הרב קצנלבוגן רפאל 62

הרה"ג יעקב קירשנבום
ביה"כ: מתמידים – קהל עדת ירושלים
רחוב: עבודת ישראל 20
שעה: 21:15

הרה"ג שלמה בן זקן
ביה"כ: זכור לאברהם
רחוב: קולומביה 7
שעה: 09:30

הרה"ג יהודה אריה שטיינברג
ביה"כ: ים סוף
רחוב: ים סוף 8
שעה: 20:25

הרה"ג צבי אלימלך גיבירשטיין
ביה"כ: גור (קומה העליונה)
רחוב: ירמיהו 7
שעה: 13:10

הרה"ג בנימין קאופמן
ביה"כ: מכינה ליש"ק נועם ה'
רחוב: ליפסקי לואי 43

הרה"ג יעקב מאור
ביה"כ: חניכי הישיבות
רחוב: הפסגה 70
שעה: 21:00

הרה"ג מנחם מנדל שאטלאנד
ביה"כ: תולדות אלעזר
רחוב: עזרא 2
שעה: 21:30

הרה"ג יצחק זעקל פולק
ביה"כ: וידבר משה
רחוב: עזרא 13 
שעה: 07:00

הרה"ג שלמה רוח
ביה"כ: חניכי הישיבות חבצלת השרון
רחוב: שדה יצחק 7
שעה: 20:40

הרה"ג איתמר ידגרי
ביה"כ: פרדס רחוב: אולשוונגר 112
שעה: 21:30

הרה"ג אלישע יצחק געלדצעהלער
ביה"כ: ראחמיסטריווקא
רחוב: שד גבעת משה 10
שעה: 20:30

הרה"ג יחיאל אילנברג
ביה"כ: שובו בנים
רחוב: עק אל חלידיה 32
שעה: 16:00

הרה"ג צור טמיר
ביה"כ: ישיבת הכותל
רחוב: המקובלים 7
שעה: 13:30

הרה"ג פנחס מנחם קנפלמכר
ביה"כ: חזון דוב
רחוב: ירמיהו 3
שעה: 07:00

הרה"ג שמואל  גרוסברד
ביה"כ: ישיבת רש"י
רחוב: ישא ברכה 35
שעה: 21:00

הרה"ג שמעון  שינפלד
ביה"כ: חניכי הישבות 
רחוב: ויקטור ויוליוס 1
שעה: 10:00

הרה"ג חגי שלמה
ביה"כ: אור הצפון
רחוב: אבינדב 2

הרה"ג חיים גלנץ
ביה"כ: ישיבת חכמה ודעת
רחוב: עזרא 10
שעה: 14:20

הרה"ג שעיה קרליץ
ביה"כ: צאנז קלויזענבורג
רחוב: אביתר הכהן 8
שעה: 14:30

הרה"ג יהודה חיים בן נון ונונו
ביה"כ: בית לוי
רחוב: חכמי יוסף 48
שעה: 08:30

הרה"ג חיים יעקב בטלמן
ביה"כ: אוהל שמואל בית השם
רחוב: אבולעפיה 38
שעה: 21:00

הרה"ג משה ריבלין
ביה"כ: לב אליהו
רחוב: הרב לופיאן 17
שעה: 09:00

הרה"ג יעקב מאירי
ביה"כ: היכל צבי
רחוב: ישא ברכה 17

הרה"ג אהרן לבקוביץ
ביה"כ: אדרת התורה
רחוב: שמואל הנביא 56
שעה: 09:30

הרה"ג שמעון הורונציק
ביה"כ: המרכזי אהבת שלום
רחוב: נווה הפסגה

הרה"ג אהרן בוסקילה
ביה"כ: אסטראוו קאלאשין
רחוב: עלי הכהן 36
שעה: 19:30

הרה"ג אהרון בר חיים
ביה"כ: אוהל שמואל בית השם
רחוב: אבולעפיה 38
שעה: 21:00

הרה"ג אפרים שחור
ביה"כ: יקר מרדכי
רחוב: בי רב יעקב 4
שעה: 22:00

הרה"ג דוד עידאן
ביה"כ: היכל אברהם יצחק
רחוב: קהילות יעקב 21
שעה: 16:00

הרה"ג יצחק שלמה קניגסהפר
ביה"כ: אוהל יצחק
רחוב: סנה משה 1
שעה: 17:00

הרה"ג שמעון חיים נחום
ביה"כ: אדרת התורה
רחוב: שמואל הנביא 56
שעה: 09:30

הרה"ג בנימין סעדה
ביה"כ: תפארת יוסף
רחוב: מקור ברוך 11
שעה: 17:30

הרה"ג אברהם יצחק פרוביין
ביה"כ: אבי עזרי
רחוב: אהבת אמת 16
שעה: 21:15

הרה"ג יהודה אטינגר
ביה"כ: שובה ישראל
רחוב: ויצמן 125
שעה: 17:15

הרה"ג שמואל פרידמן
ביה"כ: כרם מיכאל
רחוב: נתיב הלוטוס 11
שעה: 12:00

הרה"ג יצחק רבינוביץ
ביה"כ: תורה ותפילה
רחוב: שבט זבולון 10
שעה: 21:00

הרה"ג שמואל חשין 
ביה"כ: אהבת תורה
רחוב שבט זבולון 11
שעה: 21:00

הרה"ג יעקב ראטה
ביהמ"ד: חזו"א מתחם בתי הכנסת
רחוב: שבט זבולון 10
שעה: 09:00

הרה"ג מנחם מענדל גינסבערג
ביה"כ: ספריה החסידית
רחוב: רבי שמעון בר יוחאי 25
שעה: 22:45

הרה"ג אברהם ישעיהו וולמרק
ביה"כ: כולל תפארת שלמה
רחוב: מסילת ישרים 5
שעה: 09:50

הרה"ג ישראל פנחס כץ 
ביה"כ: אביר יעקב 
רחוב: משך חכמה 1
שעה: 16:30

הרה"ג יוסף שמואל  ליברמן 
ביה"כ: היכל יצחק
רחוב: חפץ חיים  6
שעה: 18:20

הרה"ג אפרים נויבירט
ביה"כ: אהל תורה 
רחוב: יהודה הנשיא  35
שעה: 21:00

הרה"ג ישראל יעקב פלברבוים
ביה"כ: ברסלב
רחוב: רבי שמעון בר יוחאי 21
שעה: לפני מעריב

הרה"ג אברהם  פרידמן
ביה"כ: קרלין 
רחוב: נתיבות המשפט 51
שעה: 19:30

הרה"ג הרב קליין
ביה"כ: צאנז
רחוב: רבי שמעון בר יוחאי 21
שעה: 18:00

הרה"ג נתנאל שוקרון
ביה"כ: נחלת יעקב
רחוב: חתם סופר 10
שעה: 15:30

הרה"ג יצחק שייפר
ביה"כ: קהילת נתיבות שלום
רחוב: נתיבות שלום 9
שעה: 21:00

הרה"ג עקיבא שינפלד
ביה"כ: בית אהרן
רחוב: מסילת יוסף 1
שעה: 12:30

הרה"ג עקיבא שינפלד
ביה"כ: ישיבת ברסלב 
רחוב: רב ושמואל  5
שעה: 14:30

מגיד  שיעור 
ביה"כ: קהילת אשכנז
רחוב: חתם סופר 2
שעה: 15:10

הרה"ג יוסף שמואל ליברמן
ביה"כ: היכל יצחק
רחוב: חפץ חיים 6
שעה: 18:20

הרה"ג יוסף אליעזר מילר
ביה"כ: משובב נתיבות
רחוב: נתיבות המשפט 101
שעה: 13:00

הרה"ג מאיר אליהו בן חמו
ביה"כ: עטרת יוסף
רחוב: מסילת יוסף 13
שעה: 19:00

הרה"ג שלמה אלטשולר
ביה"כ: בית יצחק
רחוב: חפץ חיים 3
שעה: 15:10

הרה"ג דוד כהן
ביה"כ: ישיבת זכר יצחק
רחוב: מסילת ישרים 3
שעה: 12:00

הרה"ג יצחק ברטלר
ביה"כ: סלבודקא
רחוב: אור החיים 2
שעה: 09:30

הרה"ג שלום בורשטיין
ביה"כ: חניכי הישיבות
רחוב: ככר פלוק 
שעה: 16:10

הרה"ג מנחם אדלר
ביה"כ: אור אליהו
רחוב: קצות החושן 18
שעה: 07:15

הרה"ג דוד קניג
ביה"כ: זכרון משה
רחוב: נתיבות המשפט
40 שעה: 22:00

הרה"ג אריה שאר-ישוב
ביה"כ: קהלת מרומי שדה
רחוב: מרומי שדה 13
שעה: 21:05

הרה"ג ישראל ליווי
ביה"כ: באיאן
רחוב: שד הרב מפוניבז' 7
שעה: 21:15

הרה"ג אליעזר חשין
ביה"כ: ישיבת אהבת תורה
רחוב: נתיבות שלום 18

הרה"ג יאיר עזר
ביה"כ: בית בנימין
רחוב: נתיבות שלום 12
שעה: 10:45

הרה"ג יהודה טרבלסי
ביה"כ: ישיבת אוהל יוסף
רחוב: מנחת יהודה 22
שעה: 23:15

הרה"ג יצחק בוימרינד
ביה"כ: תורה ותפילה
רחוב: יהודה הנשיא

הרה"ג אברהם  כהן
ביה"כ: בית יוסף ספרא
רחוב: מהרי"ל 

הגאון רבי שרגא בויאר
ביה"כ: ביהכנ"ס סלבודקה 
רחוב: רחוב אור החיים  2
שעה: 21:00

הגאון רבי יצחק  גולדברג
ביה"כ: חניכי הישיבות 
רחוב: רחוב נתיבות המשפט 75
שעה: 21:40

הגאון רבי חיים גולדברג
ביה"כ: ישיבת באר יצחק
רחוב: רחוב מנחת חינוך 1
שעה: 16:00

הגאון רבי מאיר גפני
ביה"כ: ישיבת דרך התורה 
רחוב: רחוב מנחת חינוך 5
שעה: 21:40

הגאון רבי דוד דינר
כולל אהבת תורה
רחוב: רחוב מסילת ישרים 12
שעה: 09:15

הגאון רבי אליעזר דינר
ביה"כ: ביהכנ"ס בית יצחק 
רחוב: רחוב נתיבות המשפט 2
שעה: 22:00

הגאון רבי מנחם מנדל הלפרין
ביה"כ: אוהל יוסף מאיר 
רחוב: רחוב מנחת חינוך 3
שעה: 19:15

הגאון רבי אליעזר טויל
ביה"כ: ישיבת באר יצחק 
רחוב: רחוב מנחת חינוך 1
שעה: 21:30

הגאון רבי יצחק לוקסנבורג
ביה"כ: ביהמ"ד נאות שמחה 
רחוב: רחוב מסילת יוסף 42
שעה: 21:40

הגאון רבי ראובן רוזנברג
ביה"כ: ישיבת נזר ישראל
רחוב: רחוב אור החיים  27
שעה: 14:00

הגאון רבי ישראל רוטישלד
ביה"כ: משובב נתיבות 
רחוב: רחוב נתיבות המשפט 90
שעה: 21:25

הרה"ג משה פרנקל
ביה"כ: משכן אלעזר
רחוב: רמב"ם 11

הרה"ג משה יונה בייפוס
ביה"כ: חזון דוד
רחוב: חזון דוד 1
שעה: 20:30

הרה"ג אברהם אבואב
ביה"כ: נפש חיים
רחוב: שדרות יחזקאל 33
שעה: 16:00

הרה"ג אליעזר ברוורמן
ביה"כ: בית קל
רחוב: האלון 2
שעה: 20:00

הרה"ג יוסף חיים קופשיץ
ביה"כ: צור יורם
מושב ישעי
שעה: 18:30

הרה"ג יצחק ברנס
ביה"כ: המרכזי מעלה אפרים
רחוב: מבוא הבושם 10
שעה: 20:00

הרה"ג חיים אמרון
ביה"כ: תפארת ישראל
רחוב: חרוב 1
שעה: 05:30

הרה"ג ישראל רצאבי
ביה"כ: בית בוכריס
רחוב: שלום בונייך
שעה: 19:20

הרה"ג שמעיה סבג
בחה"כ: דעני לחנניה
רחוב: ניסנית 20
שעה לאחר מעריב

הרה"ג ישראל רצאבי
ביה"כ: בית בוכריס
רחוב: הרב גרשונוביץ' 160
שעה: 19:20

הרה"ג יהונתן  גרינצוויג
ביה"כ: ב'אושר עד' 
רחוב: שד' טום לנטוס 60
שעה: 11:00

הרה"ג מנחם קליין
ביה"כ: אוהל נחמיה
רחוב: דברי חיים 5
שעה: 17:00

הרה"ג יעקב  שטרית 
ביה"כ: תפארת למשה 
רחוב: בן אליעזר 40
שעה: 14:30

הרה"ג הלל רובינשטיין
ביה"כ: מנין אברכים
רחוב: גבע 25
שעה: 21:00

הרה"ג ברוך גוטפרב
ביה"כ: אהבת שלום
רחוב: בן אליעזר 57
שעה: 20:30

הרה"ג יהודה לייב שצדרוביצקי
ביה"כ: 
רחוב: זומרשטיין 10 
שעה: 18:00

הרה"ג חנניה יוסף רבינוביץ
ביה"כ: אם הבנים
רחוב: זומרשטיין 10 
שעה: 18:00

הרה"ג נחום שוורץ
ביה"כ: שטיבלך כלל חסידי
רחוב: בית ישראל 23
שעה: 20:30

הגאון רבי אהרן גרנדש
ביה"כ: קהילת ישי
רחוב: יצחק שמיר 41
שעה: 12:00

הרה"ג אברהם ישראל אוביץ
ביה"כ: קרעסטיר
רחוב: שדה יצחק 50
שעה: 20:10

הגאון רבי צבי יהודה אדלשטיין
ביה"כ: ישי' צעירים מצוינים
רחוב: צה"ל 73
שעה: 13:40

הרה"ג פנחס קרישבסקי
ביה"כ: עבודי רחוב
רחוב: נסין 1 
שעה: 10:15

הרה"ג אברהם פרוש
ביה"כ: שע"י ת"ת צאנז
רחוב: הרצל 43
שעה: 13:00

הרה"ג יחזקאל שרגא שמעון
ביה"כ: שפע חיים
רחוב: הרב חורי חיים 18
שעה: 21:00

הרה"ג ראובן יצחק קלאר
ביה"כ: לעלוב
רחוב: טז 94
שעה: 22:00

הרה"ג דורון  גולדרברגר 
ביה"כ: כולל נס דניאל 
רחוב: מנטיופירי 20
שעה: 20:00

הרה"ג אברהם משה  כהן 
ביה"כ: מתיבתא כלל חסידי 
רחוב: רמז דוד 91
שעה: 20:00

הרה"ג יוחנן טווערסקי
ביה"כ: מיאלען
רחוב חידקל 16
שעה: 21:00

הגאון רבי יעקב  כהן
ישיבת מאור התלמוד
רחוב: רחוב בנימין  34
שעה: 08:30

הרה"ג בנימין פאר
ביה"כ: בני תורה
רחוב: מנוחה ונחלה 3
שעה: 20:00

הרה"ג מרדכי  פרידמן 
ביה"כ: פאג"י
רחוב: עזרא  33
שעה: 17:00

הרה"ג מרדכי  פרידמן 
ביה"כ: בית זלצר 
רחוב: בעל שם טוב 22
שעה: 06:25

הרה"ג מרדכי  פרידמן 
ביה"כ: עזרא הסופר 
רחוב: מנוחה ונחלה 33
שעה: 10:00

הרה"ג אליעזר שפיגל
ביה"כ: לב לאחים
רחוב: הרב מדר זכריה 31

מגיד שיעור
ביה"כ: בני הישיבות
רחוב: הנרקיסים 2
שעה: 20:30

הרה"ג צבי מאיר גודיק
ביה"כ: בני הישיבות
רחוב: הנרקיסים 2
שעה: בין מנחה למעריב

הרה"ג שמואל ניסן
ביה"כ: אור ישרים
רחוב: האם 14
שעה: 19:00

הרה"ג יצחק ויזל
ביה"כ:פורטיאה בהר
רחוב: יפה נוף 1
שעה: 07:00

הגאון רבי משה בר
ביה"כ: משכן שמואל
רחוב: בת ציון 9
לפני מעריב

הרה"ג יעקב טוטיאן
ביה"כ:נס ישראל
רחוב: באר שבע 64

הרה"ג ניסין דהאן
ביה"כ: אור יצחק
רחוב: בריג אמיל 5
שעה: 09:00

זוהר ישראל
רחוב: החידא
זמן: כולל ערב

שערי תפילה
רחוב: הרב פינקוס 2
זמן: כולל ערב

אדרת מלך
רחוב: ויצמן 3
זמן: כולל ערב

אהבת תורה
רחוב: שבט זבולון 14 מתחם בתי כנסיות
שלב ב'
זמן: כולל ערב

קהילת צעירים
רחוב: בני תורה אבטליון 1
זמן: כולל ערב

ביהמ"ד ויזניץ
רחוב: הרותם 29 רובע ח
זמן: כולל ערב

ביהמ"ד ויזניץ
רחוב: הרותם 29 רובע ח'
זמן: כולל ערב

עטרת צבי
רחוב: האדמו"ר מגור 8
זמן: כולל ערב

כולל עמלים
רחוב: האדמו"ר מגור 8
זמן: סדר ב'

עטרת צבי
רחוב: בית שמואל פיטסבורג 44
זמן: סדר ב'

בית הכנסת נועם ה'
רחוב: ברכיה 18
זמן: כולל ערב

בית מרדכי יוסף
רחוב: הנביא עובדיה 13  
זמן: כולל ערב

חניכי הישיבות  
רחוב: מול ישעיהו הנביא 2
זמן:כולל ערב

מניין אשכנז      
רחוב: ריש לקיש 19        
זמן: כולל ערב

פינסק קרלין     
רחוב: אדמור מבעלז 3    
זמן: כולל ערב

קהל עדת ירושלים מתמידים       
רחוב: הרב מבריסק 16   
זמן: כולל ערב

שערי תפילה     
רחוב: ירמיהו הנביא 16   
זמן: כולל ערב

חיי עולם           
רחוב: אור שמח 17        
זמן: סדר ב

אמונת ישראל
רחוב: המגיד ממזריטש 37
זמן: כולל ערב

סטריקוב
רחוב: מוצפי 3
זמן: כולל ערב

ישיבת חיי אדם
רחוב: האדמו"ר מזוויעל 3 
זמן: סדר א'

אוהל נחמיה      
רחוב: הגרא       
זמן:כולל ערב

ביהכנ"ס הגדול חניכי חברון       
רחוב: ר' עקיבא 3           
זמן: כולל ערב

ביהכנ"ס המרכזי שיכון ה           
רחוב: זבולון המר 16      
זמן: כולל ערב

חיי אהרון         
רחוב: חידא       
זמן: כולל ערב

ישיבת אור אליצור         
רחוב: אברמסקי 26        
זמן: כולל ערב

ישיבת שלעבים 
רחוב: קיבוץ שלעבים      
זמן: כולל ערב

משכנות שמעון 
רחוב: ברוט 20  
זמן: כולל ערב

ישיבת דאראג
רחוב: נפחא 8    
זמן: כולל ערב

בית מדרש גבוה לתלמוד שבע"פ ולהוראה
רחוב: רבינו תם 7
זמן: כולל ערב

היכל מרן          
רחוב: סירוקה 6 
זמן: סדר ב

יד אהרון           
רחוב: הרב טולדנו 12 ב  
זמן: סדר ב

באר שמואל      
רחוב: סורוצקין 45         
זמן: כולל ערב

בית אברהם יד אשר      
רחוב: יפה רום 4 -גילה   
זמן: כולל ערב

בית ישעיה        
רחוב: טולדנו 20 – רמת שלמה     
זמן: כולל ערב

בית מרדכי- בארה של מרים       
רחוב: כיסופין 3 רמות א' 
זמן: כולל ערב

ישיבה גדולה שערי תורה
רחוב: שמואל הנביא 77  
זמן: כולל ערב

ישיבת מעלות התלמוד   
רחוב: חזנוביץ 3 
זמן:כולל ערב

ישיבת שפת אמת          
רחוב: שפת אמת 8         
זמן: כולל ערב

מאור הנצח       
רחוב: אוירבאך 16         
זמן: כולל ערב

מחנובקא         
רחוב: שמואל ברוכים 10 
זמן: כולל ערב

מטה משה        
רחוב: יעקב אלעזר1- רמות ד'
זמן:כולל ערב

משכנות יעקב   
רחוב: סדיגורא 26          
זמן:כולל ערב

משכנות יעקב   
רחוב: נתיב המזלות 23   
זמן: כולל ערב

מתמידים          
רחוב: אגרות משה 15     
זמן:כולל ערב

סלאנים
רחוב: אוריאל 5  
זמן: כולל ערב

עמליה  
רחוב: שטרן 30  
זמן: כולל ערב

שומרי החומות  
רחוב: אגרות משה 1       
זמן: כולל ערב

תורת חיים        
רחוב: עזרת תורה 10     
זמן: כולל ערב

שומרי החומות  
רחוב: מירסקי    
זמן: סדר א

ישיבת אורייתא 
רחוב: שטראוס 17         
זמן: סדר ב

ברכת הנחל      
רחוב: רשבי 21  
זמן: כולל ערב

חניכי הישיבות  
רחוב: רשבי 53  
זמן: כולל ערב

משכן שלמה- קרלין       
רחוב: ר' יהודה הנשיא 19
זמן: כולל ערב

שערי תפילה     
רחוב: ר' יהודה הנשיא 1 
זמן: כולל ערב

כולל אשמורת הבוקר
רחוב: ר' מאיר מפרמישלן
זמן: כולל בוקר

ידיעת השס
רחוב: חן 60
זמן: כולל ערב

מרכז תורני חברון
רחוב: טרומפלדור 62
זמן: סדר ב

חניכי הישיבות – פורת יוסף
רחוב: גאון הירדן מול 18
זמן: כולל ערב

ישיבת תורת שלמה
רחוב: בר כוכבא 18
זמן: כולל ערב

בני הישיבות
רחוב: החרוב פינת הנרקיסים
זמן: כולל ערב

אשל אברהם
רחוב: לחי 18
זמן: כולל ערב

קול יהודה
רחוב: אהבת ישראל 11
זמן: כולל ערב

פקודת אלעזר
רחוב: באר שבע -הרצל 77
זמן: סדר ב

Rav Shmuel Katz
Mikor HaChaim
2849 W Chase Ave
8:00pm
 
Rav Reuven Mitler
Ohr Yisocher Chodorov
6336 North Lincoln Avenue
 
Rav Chaim Mordechai Turin
Chicago Center for Torah and Chesed
3135 W Devon Avenue
9:20pm
 
Rav Aaron Lauer
Congregation Ohr Torah
3800 Dempster Street
8:30am
Rav Yitzchok Grossman
Khal Chasidim
(After Maariv)
Chabura
Bais Hamedrash D’Elmax
1624 Webster Ave
7:15am

Rav Zisha Sekula
Skver 12th Av
5323 12th Ave
8:40pm

Rav Zev Wolf Citron
Anshei Sefard
4502 14th Avenu
1:45pm (Mincha 1:30)

Rav Yosef Paneth
Kehal Meor Hatefillah
5912 20th Ave
6:00am; 7:45am

Rav Yitzchok Zalmen Gips
Khal Birkas Avrohom
1319 50th Street
Mon-Fri 7:10am, Sun 8:10am
(Shachris 6:15, 7:50)
Rav Yissachar Berish Berger

Toldos Yehudah Stitchin
1621 61th Street
8:45pm
Rav Yekusiel Elimelech Friedman

Shaarei Chaim
5315 New Utrecht
(1 Flight up) 7:30 – 8:15am
Rav Yehuday Leib Konig

Khal Ateres Shloime Tzvi – Yoka Shashvetz
1248-39th Street
Sun-Thurs 8:45pm
Rav Yaakov Menachem Brief

Skulen
1315 54th St
Rav Usher Shmiel Katz

Avnei Pinchos Raslovitz
5822 17th Ave
Rav Usher Jungreis

Tehilas Yitzchok Loiav
5611 21st Avenue
7:25am
Rav Shulem Yechiel Mechel Shtenrhil

Boyan
4405 14th Ave
7:00am
Rav Shmiel Menachem Freidman

Bais Medrash Rakowitz
1066-40th Street
8:30 PM
Rav Shmiel Dovid Friedman

Chevra Mesiras Nefesh
576 McDonald Ave
1:10-1:50pm (Followed by Mincha)
Rav Shimon Avrom Greenfeld

Khal Bais Mordechei Semihai
5820 21st Ave
Rav Shia Lefkowitz

Imrei Yitzchok
1169 46th St
9-945pm
Rav Shaya Stern

Khal Ungvar
5306 16th Ave
6:50-7:30am
Rav Shalom Katz

Kavonas Halev
1654 43rd St
Rav Sender Rechnitzer

Bais Hamedrash Belz
1260 45th Street
Rav Sender Ashkenazi

Lev Sameach Alesk
203 Avenue F
Rav Moshe Lazer Liberman

Shenya
Sun-Fri 9am (Shachris 8:10)
Rav Moshe Englander

S'dei Moshe Nitra
1215 50th St
Rav Mordechai Eisen

Lizensk
1402 59th St
Rav Mordche Zev Wosner

Machzeh Avrohom
245 Foster Ave
Rav Meir Simcha Bick

Bais Medrash Etz Chaim
971 47th Street
Sun-Thurs 8:30pm
Rav Meir Dovid Sekula

Kelil Tiferes Skulen Avreichim
1369 52nd St
Rav Gershon Fleishman

Rachmistrivka
1164 45th St
Rav Elimelech Horowitz

Chaburas Balei Batim
1319 50th Street
Sun-Fri 10:00am
Rav Elimelech Horowitz

Beis Medrash Linsk
1966 63rd Street
8:30-9:15
Rav Eliezer Shimon Horowitz

Zikov Shul
1551-51st Street
Rav Daniel Gross

Bais Medrash Ne’emas Hachaim
1456 46th Street
7:45am
Rav Chaim Shmiel Friedlander

Chasdei Avrohom D'Hibnov
1157 51st St
8:45pm
Rav Chaim Meir Friedman

Klausenburg
1420 50th St
Rav Chaim Brodt

Divrei Chaim Zmigrad
1216 43rd street
9-9:45pm
Rav Boruch Shulem Brizel

Dzirkov
5 Ditmas Ave
8:15-9pm

Rav Boruch A. Horowitz
Darkei Chaim Stavnitz
1451 52nd Street
Rav Bentzion Dovid Horowitz

Tzvi Latzadik Bluzev
1431-58th Street
Sun-Thurs 9:15 -10:00pm
Rav Avrom Eliezer Citron

Krula
5102 11th Ave
8:00pm
Rav Avraham Englender

Vorka
5804 16th Avenue
8:45pm
Rav Arye Leibish Rubin

Khal Brizdovitz
1721 58th Street
Sun-Fri 7:30am
Chabura

Amshinov
4404 15th Ave
Sun-Thurs 10:20pm (Maariv 10:00)

Rav Shmuli Motzen
Khal Ahavas Yisroel Tzemach Tzedek
6811 Park Heights Ave
8:30pm
 
Rav Mordechai Zeiger
Aish Kodesh
6503 Edenvale Rd
Following 9:50 Maariv
 
Rav Tzvi Yehuda Smith
Kehilas Beis Mordechai
4200 N. 66th Avenue
7:30am
Rav Eliyahu Tal
Sephardic Congregation Etz Haim
230 Denison Street
2:30pm
Torah Ohr
569 Middleneck Rd
8:30am
Rav Yosef Horowitz
Merkaz HaTefilla
1898 Bay Ave (off Ave M)
Sun 7:15am; Shachris 8:00am M-F: 6:15am; Shachris 7:00am
 
Rav Yechiel Michel Spitzer
Kehilas Tiferet Tzvi
1307 E 8th St
 
Rav Shlomo Cynamon
K’hal Bnei Torah
2925 Ave K
9:00am
 
Rav Moshe Schoenblum
Bnei Yosef
1616 Ocean Pkwy
8:30am
 
Rav Binyomin Ruttner
Mareh Yechezkel
1014 E 15th St
M-F 5:45-6:35am
Rav Akiva Neuhaus
Cong. Imrei Shaul D’Modzitz
1542 Coney Island Ave
 
Chabura
Congregation Keter Torah
2220 Avenue L
Rav Yosef Spiegel
Congregation Bais Medrash Ostrov Kalushin
504 West Broadway
Sun-Thurs 7:30pm; Maariv 8:15pm
 
Rav Blumstein
Yismach Moshe
1034 Broadway
(After Maariv)
Rav Yehuda Arie Meisels
K’hal Mayim Rabim Z’lotchiv
1444 Orange Turnpike
 
Rav Tzvi Yakov Brizel
Beis Medrash Posner
8:45pm
 
Rav Reuven Volf Brach
Radishitz
1 Rovna Ct
8:30-9:30pm
Rav Yitzchak Shifman
Ohr Chaim Meir
317 W 47th St
Sun 7:30 / Mon-6:15am
 
Rav Yisroel Moshe Janowski
Yeshiva Elementary School
 
Rav Yisroel Dov Levine
Miami Beach Community Kollel
3767 Chase Ave
8:30-9:30am
 
Rav Yaacov Burstyn
Cheder Miami
 
Rav Tzvi Neuhaus
424 West 40th Street
 
Rav Pesach Shifman
Mechina South Florida
 
Rav Daniel Gross
Bierman Library
4000 Alton Road
 
Rav Binyamin Feldbrand
Beis Hamedrish Kedushas Levi
1010 NE 173rd Street
Rav Chaim Minder
Valley Kollel
12641 Cumpston Street
Rav Yosef Unger
Vorka
515 Fairway Rd
8:45pm
 
Rav Binyomin Yosef Kraus
Rachmistrivka
631 Brook Street
Rav Yechiel Mechel Eisenbach
Bais Mordechai Belz
2 Hanover Way
9:30pm
 
Rav Yechezkel Safern
Chateau Park Shul – Sfard
36 Pine Blvd
8:15 PM
 
Rav Yanky Muller
Bais Medrash Ruzhin
1132 E County Line Road
7:00-7:30am
 
Rav Shmuel Svei
Williams St Shul
63 Williams St
 
Rav Osher Shmiel Katz
Khal Chasidim of Jackson
780 Hyson Rd
8:30pm
 
Rav Moshe Englander
Kehilas Westgate
2 Ropshitz Court
9:30pm (Maariv 10:15pm)
 
Rav Mendy Krauss
Bais Medrash Miholovitz
614 Ocean Ave
9:30-10:00pm
 
Rav Eliezer Ralbag
The Lakewood Courtyard Shul
52 Madison Ave
 
Rav Dovid Perl
Shemen Lemincho
2 Milano Drive
 
Rav Dovid Bidderman
Kollel Cheshek Shlomo
506 New Egypt Rd
6:15am
 
Rav Chaim Yehoshua Schorr
The Woods Shul
1 Stonewall Court
6:15am
Rav Chaim Weg
Lutzk
520 New Egypt Rd
 
Rav Burach Englard
Khal Tiferes Shlome Tzvi Yoka
2189 Braden Ct
Mon-Fri 7:10am, Sun 8:10am
 
Rav Avrohom Shimon Lisauer
BH”M Spinka
615 East Bergen Ave
 
Rav Asher Zelig Rosenberg
Klausenburg – Oak and Vine
25 Havens Avenue
9:00pm (Maariv 8:40, 9:40)
 
Rav Aryeh Millet
Shaarei Tefillah
205 James St
6:40pm
 
Rav Aron Mordechai Koenig
Vorka
20 Bowman Road
Jackson, NJ
 
Rav Abish Zelishovsky
Khal Zichron Yaakov
175 Sunset Road
9:15-10:00 pm
 
Rav Yechezkel Ostreicher
Bais Medrash Miholovitz
614 Ocean Ave
Kollel Erev: 8:45-10:00pm
 
Rav Shmuel Zev Olshin
BMG Bais Yitzchok
605 7th Street
6:30am
 
Chabura
Stolin
153 E. 7th St
9:20-10:00pm
Rav Hertzka Greenfeld
Beis Medrash Staten Island
Rav Chanan Spivak
Portland Kollel
6683 SW Capitol Hwy
Rav Uri YehudahGreenspan
Philadelphia Community Kollel
364 Montgomery Ave
6:20am
 
Rav Uri Yehudah Greenspan
First Seder Bais Medrash
123 Old Lancaster Road
11:15am

 

Rav Sender Austerlitz
Bais Medrash Hagodol
11 Truman Ave
Sun-Thurs 5:30pm
 
Rav Refuel Yechezkel Friedman
Bais Medrash Hagodol
11 Truman Ave
Sun-Fri 8:00am
 
Rav Ezriel Aladefski
Bais Medrash Hagodol
11 Truman Ave
 
Rav Efraim Greenbaum
Bais Medrash Hagodol
11 Truman Ave
Sun-Thurs 8:30pm
 
Rav Benish Silberman
Bais Medrash Hagodol
11 Truman Ave
Sun-Thurs 9:00pm
Rav Yosef Silber
Tiferes Yeshia Vien
72 Francis Place
 (Maariv 9:45)
 
Rav Yosef Dovid Kaufman
Khal Barniv
28 Homestead Drive
 
Rav Yeshaya Zelig Shapiro
Bais Tefillah
2 Maplewood Lane
 
Rav Yechezkel May
Khal Bnei Torah
130 W. Ramapo Road
 
Rav Pinchous Shneebalg
Khal Avreichim
31 Dover Terrace
8:30pm
 
Rav Pinchos Twersky
Skver
26 Twin Avenue
7:45am
 
Rav Gabi Fried
Chayei Olam Community Kollel
16 Charlotte Dr
1:45pm
 
Rav Gabi Fried
Kehillas Ateres Rosh
16 Charlotte Dr
10:00pm
 
Rav Eliezer Halberstam
Bais Hamedrash Radishitz
3 Echo Ridge Rd
 
Rav Eliazar Bluminfeld
Heichel Chaim Zanvil
1 Midway Rd
9:15 PM
 
Rav Doniel Field
Khal New City
12 Wagon Wheel Road
9:15-10:00pm
 
Rav Chaim Meir Tabak
Tzemach Tzadik Viznitz
52 Francis Place
 
Rav Burach Moshkowitz
Beis Medrash Yampla
32 College Road
Sun 7:20 / Mon-Thurs 6:20
 
Rav Boruch Sholom Rubinstein
Yerias Shlomo Rendik
18 Collins Ave
7:40pm
 
Rav Bentzion Sneh
Zvhill
101 West Maple Avenue
 
Kolel Erev
Klausenburg
58 Main St
 
Chabura
Imrei Chein Delatyn
13 Neil Rd
 
Rav Hershel Einhorn
Vishnitz Cheder (ה)
25 Phyllis Terrace
8:10pm
Rav Yechezkel Landau
Klausenburg
131 Lee Ave
9:50pm
 
Rav Yaakov Wertzberger
Bais Hamedrash Shaar Efraim
798 Wythe Ave
8:50pm
 
Rav Chaim Dovid Krausz
Krula
127 Wallabout St
6:30pm

חברותות בכולל ערב
ביהמ"ד קהלן חסידים 
20:30-22:00

חברותות בכולל ערב
ביהמ"ד אהל משה
20:00-21:30

חברותות בכולל ערב
ביהמ"ד מחזיקי הדת
20:45-22:00

חברותות בכולל ערב
ביהמ"ד אגודת ישראל א
20:30-21:45

הרה"ג אשר שטרנבוך
אהל יעקב
8:45AM

הר"ר משה גראס
בעלזא מרכזי
9:00PM

הרה"ג מרדכי גרינפלד
שאץ
9:00PM

הרה"ג שמעון אברהם גרינפלד
קהל חסידים 
9:15PM

הרה"ג אברהם שמחהבריעף
ישמח ישראל
9:00PM

הר"ר יעקב האמער
האגערס

הרה"ג משה ברוך קטנקא
ביהמ״ש אברכים
7:00AM

הרה"ג עמרם אלכסנדר
אופמאן דושינסקיא 
8:30PM

הרה"ג אשר מרדכי ערלאנגער
ביהמ"ד דקענווי בריטניה
7:10AM

הרה"ג ישראל מאיר בראנדייס
Windsor Rd
5:50PM

הרב אילן טולדאנו

הרב בצלאל לנדואר
אש דת

הרב שלמה לסרי
קהילת הכולל

הרב מאיר וייל

הרה"ג ר' דוד הופשטטר
בית מדרש אגודת ישראל  129 McGillivray Ave
5:10pm – 6:00pm

הר"ר יעקב פינס
אגודת אחים

 

Rav Yechiel Jesurun
Beth Hamidrash Ateret Torah
5777 Caldwell Ave.
S-W: 9:40am; T: 7:30pm F:
8:40am; S: 7:30pm
Montreal
 
Rav Moshe Chaim Ohana
Kolel Avreichim
5750 Parkhaven Avenue
8:00pm
Montreal
 
Rav Matis Rosenberg
Heichel Torah Tefilah
1290 Bernard Avenue
Sun-Thurs 8:30pm
Montreal
 
Rav Yitzy Czermak
Agudath Israel Anshei Keltz
2941 Bathurst St.
8:15pm–9:30pm
Toronto
 
Rav Dovid Hofstedter
Bais Medrash Agudath Israel
129 McGillivray Ave
5:10pm–6:00pm
Toronto

הרב אריהל גרויסמן
תורת משה
ראשון עד שישי 6.40 בבוקר
שבת 7.15 בבוקר

הרב גבריאל פדה
אור תורה
6.40 עד 7.20 בבוקר

הרב דוד פרווה
אור תורה
20.15 עד 21.00 בלילה

הרה"ג ר' מרדכי אברהם
תורה אקדמי

הרה"ג ר' צבי חיימוביץ
שערי חיים

הרה"ג ר' יונתן פוקס
סנדרינגאם גרדנס

הרה"ג ר' משה שנרב
בית המדרש כתר תורה

הרה"ג ר' לוי וינברג
סנטר המאור

הרה"ג ר' אשר קלוג
אור שמח

הרה"ג ר' מרדכי אברהם
תורה אקדמי

הרה"ג ר' צבי חיימוביץ
שערי חיים

הרה"ג ר' יונתן פוקס
סנדרינגאם גרדנס

הרה"ג ר' משה שנרב
בית המדרש כתר תורה

הרה"ג ר' לוי וינברג
סנטר המאור

הרה"ג ר' אשר קלוג
אור שמח

העמוד היומי במספרים

0
מצטרפים חדשים
בכל העולם
0
שיעורי
העמוד היומי
0
חבורות לימוד
וכוללי ערב
0
חוברות
'עיון העמוד'
0
מדינות
בעולם

שאלות ותשובות

כל מה שרציתם לדעת לרגל תחילת לימוד 'העמוד היומי' מבית דרשו

התוכנית מבוסס שבכל יום מימי השבוע כולל ששי ושבת לומדים ומתקדמים בעמוד גמרא {כשישנם ארבע מסלולי לימוד במפורט להלן}.

התכנית מיועדת גם לאלו שכבר למדו את הש"ס ומבקשים לחזור ולשנן את הלימוד במתינות, תוך לימוד מעמיק יותר של סוגיות הש"ס; וגם לאלו המבקשים לייסד לעצמם סדר לימוד שיש בו אפשרות ללימוד בקיאות עם עיון קל הכולל את עיקרי הנידונים בראשונים ובאחרונים ומסקנות ההלכה למעשה העולות מתוך הסוגיות.

על מנת לאפשר לכל אחד ללמוד לפי טבעו ולפי יכולתו, נוסדו בתכנית זו ארבעה מסלולי לימוד: לימוד גמ' רש"י, לימוד גמ' רש"י ו'עיון העמוד', לימוד גמ' רש"י ותוס', לימוד גמ' רש"י ותוס' עם 'עיון העמוד'.

קונטרס 'עיון העמוד' נועד להיות כלי עזר ללומדי העמוד היומי. הקונטרס יכלול את דפי הגמרא ולצידם עיקר דברי הראשונים והאחרונים בביאור דברי הגמרא, ומסקנות ההלכה למעשה העולות מתוך הסוגיות; וכן את ביאור הפשט 'שפה ברורה' מבית 'עוז והדר'. בקונטרס ייכללו גם לוח הלימוד, רשימת מוקדי המבחנים ומועדיהם, רשימת שיעורי 'העמוד היומי' ועוד.

בכל אפשרות, בכל מקום, ובכל זמן. ובקצת הרחבה; כל אחד כפי ליבו וכפי יכולתו. ישנם רבים הלומדים בחברותות לצד רבים היושבים באחד ממאות או אלפי השיעורים היומיים הנמסרים בבתי הכנסיות ובתי המדרשות בארץ ישראל וברחבי תבל. כן, ישנם רבים שיש להם זמן אישי קבוע וכדומה.

כעת כבר רשומים ב'דרשו' מעל 400 שיעורים, כשבימים אלו הולכים ומוקמים עוד ועוד שיעורים בכל רחבי הארץ והעולם. למידע על שיעור המתקיים באזור מגוריך, ניתן לפנות: מוקד ‘דרשו‘ 02-5609000

אגף השיעורים וההדרכה של 'דרשו' מקים בימים אלו רשת של שיעורי 'העמוד היומי' בכל רחבי תבל. הנהלת 'דרשו' מזמינה את כל המבקשים להקים שיעורים, לפנות לאגף ההדרכה כדי לקבל סיוע בהקמת השיעור ובהפעלתו. נקבעו קריטריונים מיוחדים להענקת מלגת פתיחה למגיד השיעור, וכן תינתן אפשרות להשתתף בסדנת הדרכה "כיצד להקים ולתחזק שיעור יומי". בנוסף, יישלחו לכל שיעור חוברות 'עיון העמוד' בהתאם לביקוש.

לפתיחת שיעור ולקבלת מלגת פתיחה: בעמדות נדרים וקהילות או במייל: d02560560@gmail.com לפרטים נוספים: הרב מרדכי ציקינובסקי  055-6717892

לקורס לרכישת כלים למסירת שיעורים: בעמדות נדרים וקהילות או במייל: d02561561@gmail.comלפרטים: הרב אלכסנדר הוכברגר 052-7654220

לא. אם כי, כפי שכבר פורסם כתמריץ לפתיחת והצלחת השיעור, מגידי השיעורים מקבלים כעת 'מלגת פתיחה', שהמגיד שיעור יוכל להשקיע בתחילה עם מזונות ושתייה או בכל דרך כרצונו, להמריץ אותו ואת הלומדים. כמו כן משתדלים מדי פעם לתת למגידי השיעורים איזה הערכה וכדומה. אך בפירוש זה לא תשלום עבור העבודה והמאמץ של זיכוי הרבים בתורה…

בהחלט. ניתן להצטרף לתכנית הלימוד של 'העמוד היומי' גם כיחידים וגם כקבוצות ללימוד 'העמוד היומי'. כמו כן ישנה אפשרות לפתיחת מוקדי מבחן ייעודיים במקומות אלו.

אשריכם ומה טוב חלקכם! לאור בקשת ראשי קהילות ולאחר אסיפה המיוחדת עם ראשי הקהילות החברים ב'קהילות לתורה' הוחלט ב'דרשו' להוסיף בקודש בעמידה לעזר בהתאמת מודעות וכדומה להצלחת המטרה להוסיף לומדים ונבחנים. קהילות המעוניינים להצטרף לתכנית יכולים לפנות ישירות למערכת 'קהילות לתורה' 0773138028 או במייל  a0773138028@gmail.com

לעת עתה אין מענה על ידנו לתיאום חברותות. אך זאת נציין; הרבה מאלפי הנרשמים לקבלת קוד-אישי להשתתפות במבחנים החודשיים ציינו בפליאה ובהערכה את המהירות הרבה בו מצאו חברותא ללימוד, כשההתלהבות הציבורית לקראת ההתחלה, סוחפת אחריה רבים וטובים כשכל אחד מעוניין להיות חלק מלגיונו של מלך לומדי ויודעי הש"ס.

בוודאי! ישנם מבחר שיעורים בכמה שפות (עברית, אידיש, אנגלית, צרפתית) ב'קו דרשו' *4992 או 077-2222-666 וכן אפשר להתחבר לשיעור באתר המאושר של דרשו.

כמו בשאר מסלולי הלימוד של 'דרשו', יתקיימו בכל חודש מבחנים נושאי מלגות בארבעת מסלולי הלימוד של 'העמוד היומי'. כשבהתאם לארבעת מסלולי הלימוד יתקיימו ארבעה מסלולי מבחן שונים ב'עמוד היומי' לתועלת והנאת חברי ארבעת המסלולים.

יוזכר שהמבחנים מהווים הזדמנות להערכה מדויקת יותר של צורת הלימוד הרצויה, כמו גם אמצעי לדרבון אישי וליצירת 'מחייב' לעצם הלימוד. בהתאם לכך 'דרשו' ממליץ לכל הלומדים להשתתף במבחנים, אולם כמובן שאין זו חובה וניתן להשתתף בשיעורי 'העמוד היומי' כדי לרכוש ידיעות מקיפות בסוגיות הש"ס – גם ללא השתתפות במבחנים.

במסלולי הלימוד והשיעורים רשאי ומוזמן כמובן להשתתף כל מי שלבו חפץ בכך, אולם במבחנים נושאי מלגות ניתן להשתתף רק מגיל 16 ומעלה.

גובה המלגה המקסימלי הוא 270 ₪, אך כמובן שהדבר תלוי בגובה הציון, כמו גם במסלול הבחינה, מעמד הנבחן (אברך / בחור / בע"ב) ושעת הלימוד (לאברכים: בסדרים / בין הסדרים). מידע מפורט יפורסם בהמשך.

המבחנים מתקיימים מדי חודש בזמן המפורט בלוח בקונטרס 'עיון העמוד' בימי שישי במאות מוקדים בהם מתקיימים מבחני 'דף היומי', 'דף היומי בהלכה' ו'קנין חכמה'. בנוסף, במסגרת מסלול 'דרשו בכולל' קיימים מאות מוקדי מבחן בכוללים ובישיבות ברחבי הארץ, בהם ניתן לבצע את המבחן. מבחנים אלו מתקיימים בדרך כלל (למעט בימי 'בין הזמנים') בימי חמישי, יום לפני המבחנים במוקדי הבחינה הרגילים.

כוללי ערב / כוללי בע"ב המעונינים להצטרף ללימוד, ולהקים מוקד מבחן: בעמדות נדרים וקהילות או במייל: d02562562@gmail.com לפרטים: 055-6738406

לא. בעצם, תוכלו פשוט להגיע למוקד המבחן ולבקש מאחראי המוקד טופס הרשמה לנבחן חדש, מלאו את הטופס והגישו אותו לאחראי בתום המבחן, את הקוד שלכם תקבלו לאחר כשבוע ימים. אך עדיף ומומלץ להירשם כבר כעת, מראש; להצטרפות לתוכנית 'העמוד היומי' באחד מארבעת המסלולים: בעמדות נדרים וקהילות

1. קודם כל. מתחילים. הרכבת יוצאת לדרך…

2. יהודי לא לבד! תאמו חברותא או הצטרפו לשיעור דבר המסייע לעקביות הלימוד ולהצלחה.

3. קבעו זמן קבוע ללימוד, לצד תוספת שינון וחזרות להצליח במבחן החודשי.

4. מומלץ להירשם כבר עכשיו במוקד דרשו בעמדות נדרים וקהילות
לקבלת קוד אישי להשתתפותכם במבחן.

מאמרים

לֹֽא יָמִישׁ עַמּוּד… יוֹמָם

הרב ישראל ליוש לפני מאה שנים העולם האירברעיונו המזהיר של רבי מאירעל דעת מצוקי ארץ מאורי הגולהאז נדברו בכנסיה הגדולה דף בכל יום, עולה על כל דמיוןטהורה התקנה, כביר הרעיוןדפים,

קרא עוד »

דמיינו אילו הייתה לכם הזכות להיות השמש האישי של רבי מאיר שפירא זצ"ל

הרה"ג רבי אביגדור ברנשטיין שליט"א "אַחַת הִיא מָצָאנוּ, מִצְוָה אַחַת נַעֲלָה וְנִשְׂגָּבָה בְּעֶרְכָּהּ, אֲשֶׁר מִלְּבַד שְׂכָרָהּ הַגָּדוֹל מְאֹד, עוֹד יִהְיֶה הָאָדָם בָּטוּחַ עִמָּהּ כִּי צִדְקָתוֹ תַּעֲמֹד לָעַד לְקַבֵּל שְׂכָרָהּ בָּעוֹלָם

קרא עוד »

פותחים עמוד חדש

הרב שלמה יצחק הלוי בראש חודש חשוון הבעל"ט ייפתחו על הסטנדרים והשולחנות מסכתות ברכות ולצידם קונטרס 'עיון העמוד'. הלומדים בהם יחושו את אותה חוויה מיוחדת ומרוממת של ההתחלה, התחושה הנפלאה

קרא עוד »

תכנית 'העמוד היומי'

"תכנית 'העמוד היומי' לא באה לשנות. הש"ס הוא אותו ש"ס. הדף הוא אותו דף והעמוד אותו עמוד. אבל כמעשהו בראשונה במשנ"ב, כך מעשהו בשניה ב'עמוד היומי' – פריצת פתח נוסף

קרא עוד »
גלילה לראש העמוד