פותחים עמוד חדש

תמונה של WhatsApp‏ 2023-10-26 בשעה 14.12.15_0135d6e2

הרב שלמה יצחק הלוי

בראש חודש חשוון הבעל"ט ייפתחו על הסטנדרים והשולחנות מסכתות ברכות ולצידם קונטרס 'עיון העמוד'. הלומדים בהם יחושו את אותה חוויה מיוחדת ומרוממת של ההתחלה, התחושה הנפלאה של יציאה למסע מפעים ומרתק למכמני הסוגיות שבמסכתות הש"ס. רגליהם כמו יעמדו בתחתית ההר בהרגשת קבלת התורה באהבה, יעטו על פניהם את חדוות ושמחת הלימוד ואת העונג הצרוף שבאפשרות לצלול גם לעיונים על הדף, המאירים ומשמחים את הלב.

לימוד העמוד היומי יאפשר לשולחנות ולסטנדרים לחבור יחד באחדות פלאית של אלו שיבחרו את אחד מארבעת מסלולי הלימוד בתכנית ייחודית זו. זה לצד זה יהגו בעמוד היומי אלו שיבקשו ללמוד במתינות את הגמרא רש"י כחזרה על לימודם, אלו שיבקשו ללמוד גם את עיוני קונטרס עיון העמוד, ואת המעמיקים בסדרי הכולל ערב שנפשם תחפוץ ללמוד גמרא רש"י תוס' ועיון  העמוד.

ככל תוכניות דרשו אשר ניצבות ועומדות בכותל המזרח של העולם התורני זה למעלה מעשרים וחמש שנים, גם בתכנית לימוד זו העיקר והתכלית – להרבות לימוד התורה בכל קהילות ישראל. אין לימוד אחד מייתר את הלימוד האחר, ומעלין בקודש ואין מורידין, להוסיף עוד לימוד, למצוא את הזמן המתאים והנכון בסדר יומו של האדם ללימוד, לשינון ולחזרה, והמשביחים יעמידו עצמם גם בכור המבחן לקנות קנין ידיעה בלימודם.

כחומר ביד היוצר נבנתה תכנית זו, וכפי שהורו והדריכו גדולי ישראל לייצר תכנית לימוד נוספת שהיא כחומר ביד היוצר, כך שיוכל כל אחד להשתתף בה "לפי טבעו", הן אלו שיבקשו לחזור ולשנן את עמוד הגמרא בבקיאות והן אלו שיבחרו להקדיש את הזמן הנדרש ללימוד מעמיק יותר בסוגיות הש"ס בסיוע קונטרס עיון העמוד, לשוב אל ספסלי הישיבה, לצלול לדברי הראשונים והאחרונים. כך יוכלו הסטנדרים והשולחנות להיות מאוחדים תחת אותו סדר לימוד נפלא של העמוד היומי. כולם יחברו יחדיו להיות אבנים יקרות בהיכלו של מלך, פניני הוד והדר בעולמו.

בראש חודש חשוון, יתרבו ספסלי בית המדרש בשיעורים חדשים, כוללי ערב וקבוצות לומדים, חברותות וקהילות, שיחלו במסע מופלא, מסע מאחד ומרומם שכולו ריבוי אהבת התורה ושמחת התורה בידיעתה ובעיונה.

אשריכם כלל ישראל, אשריכם שדברי תורה חביבים עליכם.  

גלילה לראש העמוד