עוד לא בא כבושם הזה – קונטרס עיון העמוד

תמונה-של-WhatsApp‏-2023-10-26-בשעה-13.29

קונטרס עיון העמוד – היצירה התורנית הנפלאה מבית 'דרשו' שתלווה את לומדי העמוד היומי מדי חודש בחדשו

חוויית לימוד מיוחדת המעניקה לכל לומד הבנה אמיתית של עומק הפשט בדרך קצרה ובהירה מתמצית תורתם של הראשונים והאחרונים וגדולי ראשי הישיבות

ואלו הן המעלות הנפלאות שבקונטרס 'עיון העמוד'

קונטרס עיון העמוד – מעניק ללומד את האפשרות להגיע לרובד עמוק יותר של הבנה, כאשר לצד עמוד הגמרא מופיע ביאור הפשט הכלול מתמצית דברי הראשונים והאחרונים המבארים את עומק הפשט של דברי הגמרא.

קונטרס עיון העמוד – מנגיש ללומד את הבנת הפשט מתוך דברי הראשונים והאחרונים, בלשון קולחת בהירה ומתומצתת. הביאור מתמקד בהבנת וביאור הפשט ללא תוספת קושיות או נידונים שאינם שייכים לביאור הפשט עצמו.

קונטרס עיון העמוד – מוגש ללומד במקביל לעמוד הגמרא, וכהמשך לציטוט דברי הגמרא עליהם נסוב הביאור, למען ירוץ הלומד בלימוד הגמרא בשילוב הבנת הפשט.

קונטרס עיון העמוד – מביא בכל נדון וסוגיא בגמרא שיש בהם נפקא מינה הלכתית – את מסקנת ההלכה כפי שנפסק בשו"ע ברמ"א ובמשנה ברורה, כדי לקרב את הלומד להבנת השמעתתא אליבא דהלכתא.

קונטרס עיון העמוד – מצורף בסופו ביאור 'שפה ברורה' מבית 'עוז והדר', שהינו ביאור מילולי של כל דברי הגמרא, דבר דבור על אופניו בשפה ברורה ובהירה כדי להקל על הלומד.

קונטרס עיון העמוד – יוצא מדי חודש בחודשו על שלושים עמודי הגמרא הנלמדים כל חודש, בצורת חוברת בכריכה רכה הניתנת ללימוד בשבתך בביתך ובלכתך בדרך.

גלילה לראש העמוד